MSK | Odstartovala další kotlíková výzva, ve které Ministerstvo životního prostředí přidělilo moravskoslezskému regionu 900 milionů korun. Zájemci o nový kotel tentokrát podávají žádosti elektronicky. Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Prvotní nápor elektronických žádostí jsme zvládli bez problémů. Chtěli jsme si být jisti, že tento nový a pro zájemce komfortní systém bude bezvadně fungovat, takže jsme ho dvakrát vyzkoušeli za pomocí studentů, kteří se snažili fiktivními žádostmi zahltit servery, což se jim nepovedlo,“ vysvětluje Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj.

„Žádosti o ekologický kotel si tentokrát mohli lidé v klidu předchystat v průběhu léta a prokonzultovat s proškolenými pracovníky obcí, nebo si vše ujasnit na seminářích, které jsem pořádali. Před samotným ostrým spuštěním výzvy už bylo dnes v systému předchystáno na pět tisíc žádostí,“ dodává náměstek Jan Krkoška.

Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.

„Jsme rádi, že se nám podařilo pro náš region získat dvojnásobnou částku financí než v ostatních krajích. Suma 900 milionů korun je dostatečně vysoká, aby pokryla zájem zhruba osmi a půl tisíce zájemců,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí. Dodává, že každý vyměněný kotel ušetří hrubým odhadem v ovzduší 100 kilogramů prachových částic ročně.

Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.msk.cz/ až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu. Po podání elektronické žádosti musí zájemci do deseti pracovních dnů doložit její listinnou verzi vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy. To mohou lidé učinit osobně na podatelně krajského úřadu, stačí však i zaslání poštou.