MSK | Důležitá bude pomoc obcí. Díky bezúročným půjčkám si budou moci vyměnit kotel i ti, kteří si to v minulých kolech nemohli dovolit. Půjčky budou zájemcům zprostředkovávat obce Moravskoslezského kraje.  20. listopadu se proto starostové jednotlivých obcí sešli na krajském úřadě s náměstkyní hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmilou Uvírovou.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Moravskoslezský kraj je v čerpání kotlíkových dotací v republice nejúspěšnější. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i v příštím roce. Pomůže nám i skvělá novinka, se kterou přišlo ministerstvo životního prostředí. Stát si právě náš region vybral pro pilotní projekt bezúročných půjček rodinám s nízkými příjmy. Takže když žadatel splní určené podmínky, nebude muset mít vstupní investici, která byla nutná v minulých výzvách,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že ve výsledku se může v některých případech stát, že žadatel za nový ekologický kotel ze svého nezaplatí ani korunu.

„Veškeré náklady na splacení půjčky mohou kromě státní dotace pokrýt i příspěvky obcí a krajský příspěvek, který bude pro každého žadatele stejně jako v minulém kole 7 a půl tisíce korun.“ Moravskoslezský kraj dostane od státu na výměnu starých kotlů za ekologické půl miliardy korun. Dokonce je pravděpodobné, že pokud se podaří celý obnos vyčerpat a budou další zájemci, stát příspěvek navýší.

„Dnes jsme se na krajském úřadě sešli se starosty a zástupci obcí a měst Moravskoslezského kraje. Celý proces jsme jim vysvětlili a zdůraznili jsme, že jejich spolupráce bude při vyřizování bezúročných půjček v dalším kole kotlíkových dotací klíčová. Je totiž jen na jejich vůli, zda se rozhodnou občanům vyjít vstříc a budou bezúročné půjčky zprostředkovávat,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová. Pokud se vedení obcí do tohoto projektu nezapojí, mohou si zájemci o bezúročnou půjčku zažádat přímo u Státního fondu životního prostředí.

„Dnes jsme na starosty obcí apelovali, aby do toho šli a o peníze pro své občany si u státu požádali. Čím jednodušší bude pro lidi celý proces, tím je větší šance, že se konečně podaří nevyhovující kotle, které znečišťují ovzduší, nahradit těmi ekologickými. Také jsme starosty požádali o aktivní spolupráci při motivaci a informování občanů o dalším kole kotlíkových dotací a novinkách, které s sebou přinesou,“ dodala náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a dodala, že kraj bude i v příštím kole proškolovat obecní úředníky a opět pořádat semináře pro občany přímo v jednotlivých městech a obcích.

V Moravskoslezském kraji bude výzva vyhlášena v dubnu roku 2019, a to v případě, že ministerstvo životního prostředí svou výzvu vydá na začátku příštího roku. Díky dotaci si budou moci občané pořídit kotle na biomasu splňující nejvyšší emisní třídu, tepelná čerpadla a plynové kotle. Kotlíkové dotace nebude možné využít na nákup kotlů, které spalují uhlí.

 

Moravskoslezský kraj celkově od roku 2016 přijal 15 268 a schválil 13 225 žádostí o kotlíkovou dotaci. Ve druhém kole výzvy kraj registroval 10 tisíc žádostí, z toho je možné vyhovět přibližně 8 300 žadatelům. Aktuálně už stihlo v našem kraji vyměnit kotel asi 50% domácností, celkově už byla vyplacena více než 1 miliarda korun. Pro občany jsou k dispozici speciální webové stránky s informacemi o kotlíkových dotacích.

Zdroj: MSK