MSK | Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií budou na návštěvníky míst ke koupání ve volné přírodě kladeny speciální hygienicko-protiepidemické požadavky na jejich chování při koupání a pobytu u vody. Pravidla k provozu přírodních koupališť budou dle aktuální epidemiologické situace průběžně upravována v Mimořádných opatřeních MZČR.

Foto: ilustrační – Pixabay

Sledování kvality vody ke koupání ve volné přírodě bude probíhat obdobně jako v minulých sezónách. Před zahájením koupací sezóny 2021 byly v souladu s vydaným monitorovacím kalendářem provedeny první odběry vody ke kontrole její kvality ve 20. kalendářním týdnu. Na vodních plochách, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, bude voda monitorována pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Kontrolu kvality vody na přírodních koupalištích budou zajišťovat jejich provozovatelé.

V rámci Moravskoslezského kraje bude letos sledováno 25 koupacích míst a dvě přírodní koupaliště s provozovatelem – jezero v areálu štěrkovny Hlučín a Karvinské moře. Hodnocení jakosti vody je prováděno dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. a Metodického návodu k usměrnění jednotného postupu při monitorování jakosti vod ke koupání a výkonu SZD nad přírodními koupališti.

Aktuální informace o kvalitě vody jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách KHS MSK a rovněž na informačních tabulích umístěných v blízkosti jednotlivých koupacích míst.

Vedle přírodních nádrží jsou provozovány i tzv. „nádrže ke koupání“ (umělé nádrže s trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované vody, někdy označené jako „betoňáky“) a nádrž ke koupání s přírodním způsobem čištění vod označovány jako “koupací biotopy“. Sledování kvality vody zde zajišťuje provozovatel.

Místo / Datum 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 09.07 15.07
Bruntál
VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí
VN Slezská Harta – Roudno I.
VN Slezská Harta – Nová Pláň
Rybník Tvrdkov
Rybník Edrovice
Rybník Pod hradem – Bohušov
Lom Svobodné Heřmanice
Frýdek – Místek
VN Baška
VN Brušperk I
VN Olešná – Palkovice
VN Olešná – Místek
VN Žermanice – Dolní Domaslavice
VN Žermanice – Lučina
VN Žermanice – Soběšovice
Karviná
Pískovna – Vrbické jezero, Bohumín
Pískovna – Kališovo jezero, Bohumín
VN Těrlická přehrada – Pacalůvka
VN Těrlická přehrada – Pod Motelem
VN Těrlická přehrada – Těrlicko střed
Nový Jičín
VN Údolí mladých – Bílovec
VN Čerťák – Nový Jičín
VN Kacabaja – Hodslavice
VN Větřkovice – Kopřivnice
Opava
Stříbrné jezero – Opava
VN Budišov nad Budišovkou

 

Legenda:

Voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Zhoršená jakost vody
Voda nevhodná ke koupání
Voda nebezpečná ke koupání
Měření nebylo provedeno

 

Zdroj: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.