BRUNTÁL, NOVÉ HEŘMINOVY | Město Bruntál i obec Nové Heřminovy chtějí, aby pod ně patřila osada Kunov. I anketa byla rozdílná. Nakonec bude muset rozhodnout Ministerstvo vnitra ČR! Skončí Kunov pod Bruntálem anebo Novými Heřminovy?

Foto: MěÚ Bruntál

Osada Kunov, kterou prochází železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem a silnice II/451, je místní částí města Bruntálu. Kunov ale leží v katastrálním území Nové Heřminovy. Zvláštnost tohoto katastru řeší i zákon o obcích jako anomálii. Touto problematikou se nyní zabývají obě zmiňované obce. Komu připadne tedy místní část Kunov? Zůstane Bruntálu anebo bude patřit obci Nové Heřminovy?

„Naše zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby Kunov přešel do správy naší obce. Nové Heřminovy jsou státem oklešťovány pod záminkou stavby zcela zbytečné přehrady, takže bude jen spravedlivé, když dojde k návratu ke stavu před rokem 1979, kdy byl Kunov jako součást Nových Heřminov společně s nimi přiřazen k Bruntálu,” komentoval starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

„Zároveň je toto řešení nejjednodušší, jak už nám bylo pracovníky ministerstva sděleno. Splnit podmínku, že katastrální území musí být sloučena do jednoho celku, je pro Bruntál prakticky neřešitelné. Návrh na propojení Bruntálu a Kunova pomocí úzkého koridoru v délce několika kilometrů mi připadá jako řešení jdoucí proti smyslu členění území na katastrální celky,” doplnil starosta Drobný.

Město Bruntál zase trvá na tom, aby místní část Kunov, zůstala i dále po ním. I přes zákonné postupy, jednání o možných směnách pozemků, až po vyřešení situace podle přesných zákonných norem, to nechtějí vzdát. „Máme za to, že je na místě informovat obec Nové Heřminovy a nadále spolupracovat na změně katastrálních hranic tak, aby městská část Kunov byla ponechána jako součást Bruntálu,” informuje dokument, který redakci zaslal mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek.

Rozdílné ankety mezi občany

Město Bruntál, ale i obec Nové Heřmonovy, si provedly anketní šetření, ať mají přesné informace od občanů místní části Kunov. Výsledky jsou ale rozdílné. „Na správním odboru byl získán seznam dospělých obyvatel Kunova (celkem 72 obyvatel). Všem byl zaslán poštou dopis za účelem zjištění postoje občanů ve věci řešení územní anomálie. Stanovisko k anketě (ANO/NE podporujete setrvání Kunova jako místní část Bruntálu) se podařilo získat od 45 obyvatel místní části: 28 ANO, z toho 4 pomocí SMS a zbytek osobně, a 17 NE, z toho 3 telefonickým rozhovorem a zbytek osobně. Názor byl získán přibližně od 62 procent obyvatel místní části Kunov,” popisuje dokument Bruntálu.

Starosta Nových Heřminov to vidí ale zcela opačně. „Ze setkání s občany jsem nabyl dojmu, že obyvatelé Kunova odchodem od Bruntálu nemají co ztratit a jako jediné řešení vidí návrat do Nových Heřminov. Dále jsem se zúčastnil na pozvání kunovských jejich setkání s místostarostou Bruntálu. Ani zde jsem neslyšel hlasy požadující setrvání u Bruntálu. Po dalších jednáních se starostou a místostarostou Bruntálu jsem požádal obyvatele Kunova o písemné vyjádření, k jakému řešení se přiklánějí. Obdržel jsem podpisové archy, ve kterých se ze 41 dotázaných vyjádřilo 33 pro Nové Heřminovy a 8 pro setrvání u Bruntálu,” dodal starosta Ludvík Drobný.

Jaký bude osud osady Kunov? O tom nakonec rozhodne Ministerstvo vnitra ČR.