KRNOV | Krnovská nemocnice uvedla do provozu jedinečný transportní systém malých klinických vzorků TEMPUS600 za 15,5 milionu korun včetně DPH. Podobné sofistikované zařízení zatím nemá k dispozici žádná nemocnice v Česku. 

František Kuba
mluvčí SZZ Krnov

Propojení pavilonů

Nový systém propojuje pomocí 2,5 cm širokého potrubí jednotlivé pavilony nemocnice se speciálním přístrojem v Centrální laboratoři SZZ Krnov. S jednotlivými vzorky již do laboratoře nemusí být vysíláni zdravotníci. Dosud to fungovalo tak, že se na každém oddělení vždy nabralo v určitém časovém úseku více vzorků /pokud nešlo o vzorky STATIM, se kterými se muselo jít vždy neprodleně/ a následně s nimi šel zdravotník pěšky do laboratoře. Jen cesta tam a zpět mu trvala až 15 minut. Následně si vzorky ručně převzali laboranti, kteří je třídili a připravovali k provedení rozborů,“ popsal nedávnou minulost ředitel krnovské nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA a pokračoval: „Přemýšleli jsme, jakým způsobem zrychlit odesílání vzorků a zajistit to, aby zdravotníci nemuseli opouštět pracoviště a mohli se věnovat pacientům. Proto jsme se rozhodli pro instalaci systému TEMPUS600. Dnes je každý vzorek opatřen čárovým kódem, který obsahuje přidělený identifikátor pacienta i požadavky na jednotlivé rozbory. Personál vzorek přímo na oddělení vloží do systému, který jej ihned doručí do centrální laboratoře.“

Rychlostí sprintera 

Transport zkumavek zajišťuje vzduch. Z dětského pavilonu krnovské nemocnice do centrální laboratoře je to přes 250 metrů koridorem a po schodech. Vzorek tuto vzdálenost urazí za 23 vteřin, což se podobá rychlosti sprintera Usaina Bolta. Dodavatelská společnost SARSTEDT CZ, ručí za to, že vzorky zůstanou nepoškozené. Uskutečnění ambiciózní vize jít v čele po cestě k digitalizaci a automatizaci není vůbec jednoduché. Troufnu si říci, že naše cesta v krnovské nemocnici vede k úspěchu. Poděkování patří vedení nemocnice za odvahu a všem pracovištím nemocnice za spolupráci. Krnovská nemocnice je průkopníkem a stává se vzorem pro mnoho podobných pracovišť v rámci střední Evropy,“ řekl autor projektu a ředitel společnosti SARSTEDT CZ Ing. Jaroslav Krupica, MBA.

Automatický příjem vzorků

Poté, co vzorky dorazí do centrální laboratoře, končí přímo ve speciálním přístroji BL1200, který scanuje a kontroluje čárové kódy jednotlivých vzorků, automaticky je přijme, odvíčkuje a připravuje k rozborům dle priority. Ve zdravotnictví je stále větší problém zajistit dostatek kvalifikovaného personálu. Digitalizace a automatizace našeho oboru je budoucnost. Proto jsme se rozhodli instalovat transportní systém a hledali se společnostmi SARSTEDT spol. s r.o. a STAPRO s.r.o. řešení, které se zabývá všemi aspekty příjmu vzorků, dbá na technologickou náročnost celého procesu, zvyšuje propustnost zkumavek, odstraňuje chybovost a zvyšuje žádanou kvalitu,“ uvedl primář Centrální laboratoře SZZ Krnov Ing. Jakub Ručka.

Zahájení provozu pod drobnohledem

Samotné zahájení provozu si nenechali ujít zástupci několika českých a slovenských nemocnic, kde by se měl podobný transportní systém instalovat. Dorazili také zástupci zřizovatele – Moravskoslezského kraje – v čele s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem.

„Nemocnici jsme na tento jedinečný transportní systém přispěli z rozpočtu částkou ve výši 8,3 milionu korun. Myslím si, že největší výhodou systému je fakt, že personál nemusí odbíhat se vzorky do laboratoře a může se plně věnovat pacientům. Moravskoslezský kraj v letošním roce do rozvoje SZZ Krnov investuje desítky milionů korun ze svého rozpočtu. Financujeme přístavbu rehabilitačního pavilonu s respiriem, stejně tak přestavbu urgentního příjmu a na podzim finančně podpoříme stavbu nového heliportu se sídlem záchranky. Investovat do rozvoje námi zřizovaných nemocnic považujeme za jednu z největších priorit,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje MUDr. Martin Gebauer, MBA. 

Další 4 linky

Transportní systém malých klinických vzorků v krnovské nemocnici má v současnosti 4 linky. S laboratoří je propojen pavilon dětského oddělení, pavilon neurologického oddělení, interní oddělení a ARO oddělení. „V nejbližších letech chceme transportní systém rozšířit o další 4 linky. S laboratoří chceme propojit onkologický stacionář, kde na základě rychlých rozborů vzorků budeme vědět, zda onkologicky nemocnému pacientovi podávat cytostatika. Svůj význam bude mít transportní systém v rámci nového urgentního příjmu. Stejně tak najde své opodstatnění na oddělení chirurgie a na plicním oddělení,“ dodal ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Výhody transportního systému oproti klasické potrubní poště

  • Není třeba zásadních stavebních úprav (tenké potrubí může vést např. podhledy a nemusí se zasekávat do stěn).
  • Minimální poruchovost a snadná udržitelnost.
  • Není nutná opakovaná manipulace personálu s patronami (manuální vložení a následné manuální vyjmutí a ruční třídění vzorků).
  • PLNÁ AUTOMATIZACE V RÁMCI PŘÍJMU A TŘÍDĚNÍ VZORKŮ V LABORATOŘI.
  • Řízení kvality příjmu vzorků.

Zdroj: František Kuba mluvčí SZZ Krnov

František Kuba
mluvčí SZZ Krnov

František Kuba
mluvčí SZZ Krnov

František Kuba
mluvčí SZZ Krnov

Foto: František Kuba
mluvčí SZZ Krnov