KRNOV | Krnovští zastupitelé na svém posledním letošním zasedání schválili rozpočet města na rok 2018, včetně peněžních fondů zřízeným městem, a to ve výši v příjmech 508 milionů korun, ve financování 128 milionů korun a ve výdajích 636 milionů korun.

Foto: ilustrační – Pixabay

V příjmech se kromě daňových a dalších příjmů objevuje také 45 milionů korun za pronájem městských lesů Lesní správě města Krnova. Jak ta je připravena na situaci, kdy přestane s kalamitní těžbou a bude muset vytěžené plochy zalesňovat, se na zasedání ptal Petr Vartecký. „Lesní správa pravidelně vytváří rezervy na pěstební činnost, je to dáno zákonem a má to přesně stanovená pravidla. Běžně jsme vytvářeli rezervu ve výši tří až čtyř milionů korun, v roce 2015, kdy jsme vytěžili 52 tisíc kubíků dřeva, jsme vytvořili rezervu ve výši osmi milionů korun, v loňském roce jsme vytěžili 113 tisíc kubíků a vytvořili rezervu ve výši 16 milionů korun, v letošním roce jsme z peněz z roku 2015 spotřebovali přes šest milionů korun a zbytek z rezervy se bude převádět do následujících let. Takže rezerva se vytváří a musí se ukládat na zvlášť vytvořený účet, z kterého se smí čerpat jen na ty úkony, které stanovuje zákon,“ vysvětlil jednatel společnosti Ivan Vrátný.

Mezi běžnými výdaji se objevují každoročně se opakující vydání, třeba na provoz městského úřadu nebo příspěvkových organizací města, a také některé jmenovité akce, například opravy chodníků nebo částka 515 tisíc korun na magazín Krnovský miniexpres v televizi Polar. Krnovští patrioti podali návrh na zrušení této položky, mezi jejich kolegy ale většinovou oporu nenašel.

Kapitálové výdaje zahrnují převážně akce, jejichž financování přechází z roku 2017, včetně částečného převodu finančních prostředků na jejich pokrytí. Je mezi nimi i 750 tisíc korun na projektovou dokumentaci pro provedení stavby na rekonstrukci budovy základní školy na náměstí Míru po potřeby ZUŠ Krnov. Další investiční akce budou do rozpočtu roku 2018 postupně zařazovány při úpravách rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Krnov