KRNOV | Úderem půlnoci 30. listopadu skončila veřejná sbírka Dobré srdce Krnova. Stav jejího konta činí 78 895 korun. Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi dva chlapce se zdravotním handicapem. 

Foto: Plakát akce

„Finanční dar ve výši 39 447,50 korun ještě v prosinci předáme Petru Dluhošovi a Dominiku Táborskému. V případě Dominika Táborského budou peníze využity na spolufinancování invalidního vozíku, Petr Dluhoš je použije na částečnou úhradu léčebného programu v Sanatoriu Klimkovice,“ uvedla Irena Šindlerová z odboru školství, kultury a sportu.

Veřejnou sbírku Dobré srdce Krnova vyhlásilo město Krnov 1. srpna. Na její podporu proběhla celodenní prázdninová akce se stejným názvem, která se konala 19. srpna na Hlavním náměstí. „V průběhu akce návštěvníci přispívali do pokladniček, v nichž se sešlo celkem 29 656 korun, včetně 266 korun v cizích měnách,“ sdělila Irena Šindlerová. Další tři měsíce mohli obyvatelé Krnova i okolí a také soukromé firmy přispívat na účet. Této možnosti využilo devět dárců, kteří přispěli částkami od dvou set do tisíce korun. Z privátního sektoru se do sbírky zapojili tři zástupci, kteří současně souhlasili s uveřejněním této skutečnosti. Jde o společnosti Educo centrum s příspěvkem 1000 korun, Kofola Československo věnovala 5000 korun a Květoslav Bašista přispěl částkou 10 tisíc korun.

„Všem anonymním i oficiálním dárcům velmi děkujeme za projevenou dobročinnost vůči těm, kteří mají život ovlivněný nepříznivými zdravotními okolnostmi. A protože se nám tento model spojení zábavy a dobročinné akce osvědčil, navážeme na něj i v příštím roce,“ řekl místostarosta Jan Krkoška.

Aby výčet příspěvků do sbírky byl úplný, je třeba dodat, že pořadatel sbírky, město Krnov, zaslalo na její účet 30 tisíc korun.

Zdroj: MěÚ Krnov