KRNOV | Úprava rozpočtu města, v níž dochází ke zvýšení příjmů o téměř 45 milionů korun a také výdajů o 37 milionů korun, bude hlavním bodem zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se uskuteční ve středu 29. března od 16.30 hodin ve velkém sále Střediska volného času Krnov.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Na příjmové straně do rozpočtu zapojujeme více daní, protože predikce je lepší, než byl náš pesimistický předpoklad. Dále snižujeme řadu položek týkajících se elektrické energie, u nichž jsme měli velkou rezervu, a to na úroveň zastropování cen vládou. Naopak zvyšujeme částku na rekonstrukci školy na náměstí Míru o 28,4 milionu. Je určena na dofinancování probíhající investiční akce,“ uvedl starosta Tomáš Hradil. Do rozpočtu jsou zařazeny také nové akce, například vybudování veřejného osvětlení v Nových kasárnách nebo rekonstrukce střechy bytového domu na adrese Revoluční 14.

Zastupitelé dále mimo jiné projednají vyhlášku o školských obvodech, která zohledňuje demografický vývoj a vznik nové ulice, nebo vyhlášku o nočním klidu. Ta obsahuje seznam akcí a termíny, kdy bude doba nočního klidu zkrácena od 1.00 do 6.00 hodin. Rozhodnou rovněž o poskytnutí dotace těm spolkům rodičů, které žádají o finanční podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže.

Ke schválení jim budou předloženy také podmínky nového dotačního programu Dostupná zdravotní zubní péče ve městě Krnově. „Jeho hlavním cílem má být podpora dostupnosti stomatologické péče v našem městě, a to s ohledem na akutní potřebu a nedostatek lékařů. Dotace bude směřována především ke krytí nákladů spojených se zřízením nových ordinací,“ uvedla místostarostka Monika Dudová s tím, že pokud zastupitelé nový dotační program schválí, měla by být rozpočtu na něj vyčleněna částka ve výši 1 000 000 korun.

Zdroj: MěÚ Krnov