KRNOV | Rekonstrukce památkově chráněné sportovní haly v Petrovické ulici, která byla před devadesáti lety postavena podle projektu krnovského rodáka, významného vídeňského architekta Leopolda Bauera, je zahájena. Ve středu 25. října došlo k předání staveniště zhotoviteli. Ta objekt kompletně opraví do dvaceti měsíců, tedy do poloviny roku 2025. Podle smlouvy bude rekonstrukce stát 51,5 milionu korun bez DPH.

Foto: MěÚ Krnov

Co firmu nyní čeká, prozradil její jednatel Jan Hojgr: „Provedeme detailní prohlídku budovy a její odpojení od všech sítí, tedy elektro rozvodů, vody a podobně, aby mohly začít stavební práce. Současně bude vybudováno zařízení staveniště. Ze stavebních prací plánujeme jako první provést celkové statické zajištění budovy, bourací práce a bude také probíhat příprava výroby atypických výrobků, jako jsou dřevěná okna nebo dveře. Co vše stihneme do konce letošního roku, bude závislé na počasí. V současné době se dostáváme do zimního období a to má podstatný vliv na provedení stavebních prací.“ Jelikož se na budovu vztahuje památková ochrana, zástupci zhotovitele vyzvou zástupce památkové péče k prohlídce objektu a stanovení potřebných průzkumných prací. „Jejich požadavky pak budou zapracovány do harmonogramu výstavby,“ doplnil Jan Hojgr.

K celkové opravě objektu, který je výrazně poznamenán pozdějšími úpravami, město přistoupilo kvůli jeho špatnému technickému stavu. „Rekonstrukce zachová původní účel stavby i její základní dispoziční řešení a konstrukci, pozdější novodobé části budou odstraněny,“ řekl Pavel Andrle z odboru investic a správy majetku.

Kompaktně dochovaná modernistická železobetonová sportovní hala obdélného půdorysu s venkovními terasami, krytá sedlovou střechou s vikýři, s prvky konstruktivismu a Heimatbaustilu byla postavena v letech 1932 až 1933 a slavnostně otevřena 19. 11. 1933. Stavba zaujme motivy inspirovanými tvarem lodi, jimiž jsou trubková zábradlí, otevřená schodiště a malá okénka v zaoblené zdi. Přízemí zaujímá malý sál se zázemím, v patře se nachází velký sál. Objekt je jedinečný v tom, že převážná většina prvků a konstrukčních detailů se zachovala v původní podobě. Ať už se jedná o dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, podlahy z litého teraca včetně soklíku, mechanismus balkónu ve střeše nebo unikátní krov, jehož základ tvoří železobetonová konstrukce kombinovaná s klasickými dřevěnými prvky. Autenticitu umocňuje i zabudované původní tělocvičné nářadí – kruhy nebo šplhadla.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov