KRNOV | Byly stanoveny termíny obřadu Vítání občánků do konce roku 2022. Jde o soboty 22. října a 26. listopadu. Jeden termín je určen pro 12 dětí.

Foto: Pixabay

Rodiče, kteří se chtějí se svým novorozeným potomkem zúčastnit obřadu Vítání občánků, si musejí rezervovat termín online prostřednictvím formuláře na webu města. Každé přihlašované dítě musí mít svou rezervaci, například dvojčata tak musejí mít rezervace dvě. Přihlásit lze pouze dítě, jehož matka či otec je přihlášen k trvalému pobytu v Krnově a které v době konání obřadu nebude mít více než jeden rok.

Očekává se, že pokud se rodiče nebudou moct na Vítání občánků dostavit, svou rezervaci prostřednictvím rezervačního systému zruší. Uvolní tím termín pro jiného zájemce. Naopak v případě, že na zvolený termín bude přihlášeno málo dětí, může dojít ze strany města k jeho změně. Rodičům bude nabídnut náhradní termín a čas telefonicky, popřípadě e-mailem.

Vítání občánků se koná v obřadní síni radnice. Během obřadu je dítě slavnostně přivítáno mezi občánky města Krnova, což je stvrzeno i zápisem do pamětní knihy.

Zdroj: MěÚ Krnov