KRNOV | Městský úřad v Krnově otevře od února v krnovské nemocnici detašované pracoviště matriky. Bude sloužit nejen rodičům dětí narozených v tamní porodnici pro vyřízení rodného listu, ale také pracovníkům SZZ Krnov, kteří budou potřebovat službu vidimace a legalizace, tedy ověření listin a podpisů.

Foto: STA Bruntálsko

„Pracoviště bude v provozu každé pondělí od 12.30 do 16.30 hodin a čtvrtek od 12.30 do 15.00 hodin. Služby bude poskytovat vždy jeden matrikář nebo matrikářka,“ uvádí vedoucí odboru správního Petr Žukovský. Detašované pracoviště matriky se poprvé otevře ve čtvrtek 2. února a lidé ho najdou v přízemí gynekologicko-porodnického oddělení v kanceláři přijímací ambulance.

Vyřízení rodného listu dítěte je možné jen po předložení všech potřebných dokladů. U vdané matky předkládá jeden z rodičů doklad totožnosti a oddací list. V případě chybějícího otce u porodu je potřeba prohlášení o jménu dítěte. U svobodné matky je třeba předložit zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů a průkaz totožnosti. V případě, že rodiče dítěte nemají zápis o určení otcovství, je zapotřebí k jeho sepsání doklady totožnosti, rodné listy, u matky rozvedené pak rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci a u ovdovělé matky úmrtní list.

„Rodný list dítěte pak bude vystaven na detašovaném pracovišti matriky přímo, případně zaslán poštou. Věříme, že využitím této služby přímo v nemocnici odpadnou rodičům starosti s cestou na úřad, a očekáváme také, že se tímto na úřadě o něco sníží počet klientů, což zkrátí čekací doby,“ uzavřel Petr Žukovský.

V minulém roce krnovský matriční úřad vydal 583 rodných listů.

Zdroj: MěÚ Krnov