KRNOV | Od nového roku dojde v Krnově k růstu nájemného v městských bytech a zvýší se také základní cena pro stanovení nabídek nájemného v obálkovém řízení. Existují ale výjimky, jichž se tyto změny týkat nebudou. 

Foto: ilustrační – Pixabay

Nájemcům, kteří platí základní cenu nájemného, se zvedne nájem o deset korun, když v prvním pásmu to znamená změnu z 55 na 65 korun za metr čtvereční a měsíc, v druhém pásmu pak z 50 na 60 korun. Zrušeno bude třetí pásmo, v němž se nacházejí domy Albrechtická 156, 160, 162, 164 a 166, Vrchlického 7 a 9 a ubytovna v Chářovské ulici. Domy v Albrechtické přejdou do druhého pásma a základní nájemné tak stoupne o 15 korun, ze 45 na 60 korun. Ve zbývajících domech bude nájemné zachováno v původní výši, tedy 45 korun. Nájemné se rovněž nemění v komunitním domě pro seniory v Kostelci a v domech zvláštního určení, tedy s pečovatelkou službou, kde zůstává na úrovni 60 nebo 42 korun za metr čtvereční a měsíc, podle toho, kdy byla uzavřena nájemní smlouva.

V bytech, kde bylo vydraženo nájemné pod nově stanovenou pevnou cenu nájemného, bude nájemné zvýšeno na sazbu podle cenového pásma, ve kterém se byt nachází. Pro ty, kteří už dnes platí více, se nic nemění. U obálkových řízení, které se uskuteční po 1. 1. 2022, se základní cena nájemného nově stanovuje na 80 korun za metr čtvereční.

„Rada města k takovému rozhodnutí dospěla po pečlivém uvážení. Nájemné v městských bytech se pohybuje už dlouho výrazně pod realitou na komerčním trhu bydlení. Sazby máme navíc nižší než řada měst v Moravskoslezském kraji. Nárůst by neměl ekonomicky dopadnout na nejchudší domácnosti, mohou si totiž žádat úřad práce o kompenzace ve formě příspěvku nebo doplatku na bydlení. Výnos z vyššího nájemného využijeme. V následujících měsících a letech chceme zvýšit tempo investic do bytového fondu a dalších nemovitostí v majetku města,“ zdůvodnil krok radních starosta Tomáš Hradil.

Nájemníci, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, budou nyní pracovníky úřadu informováni, že jim stávající smlouva nebude obnovena, a požádáni, aby se dostavili k uzavření smlouvy nové, v opačném případě budou vyzváni k vyklizení bytu. Jako první budou osloveni ti, kterým končí smlouva k 31. 12. 2021. Nájemníkům, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, bude v červnu zaslán nový evidenční list s informací o zvýšení nájemného s tím, že nájemné jim bude zvýšeno od října 2022.

Zdroj: MěÚ Krnov