KRNOV | Před hřbitovem probíhá výstavba nového veřejného prostranství, které bude lépe řešené jak pro chodce, tak pro motoristy, protože zde dojde k navýšení počtu parkovacích míst.

Foto: ilustrační Pixabay

Práce, které potrvají do konce srpna, se ale neobejdou bez komplikací, které se dotknou návštěvníků hřbitova i obyvatel blízkých bytových domů. Nejenže dočasně ubyde parkovacích míst, ale dojde také k zásadním změnám v dopravě.

Seznam nutných dopravních opatření:

Od 22. 4. do 28. 4. dojde k vymístění parkujících vozidel z celé lokality před hřbitovem.

Od 28. 4. do 31. 8. bude přistoupeno k úplné uzavírce komunikace podél hřbitova. Zastávka MHD „Krnov, hřbitov“, která se nachází vpravo od vstupu do areálu hřbitova, bude přemístěna na Smetanův okruh ke kamenictví. Zastávka v opačném směru u ZŠ Dvořákův okruh zůstane na svém místě.

Od 28. 4. do 31. 8. bude částečně zjednosměrněn provoz v ulici Hřbitovní a Tolstého, jelikož stavební práce zasáhnou i do ulice Hřbitovní.

Od 2. 5. do 31. 5. budou stavební práce, zahrnující také výstavbu nové zastávky MHD, prováděny na Smetanově okruhu, a to podél celého předprostoru. Jelikož dojde ke zúžení komunikace, bude zde provoz řízen semafory a z ulice Školní nebude možné odbočit vlevo.

Po celou dobu stavebních prací je celá lokalita předprostoru před hřbitovem uzavřena i pro pěší, přístup na hřbitov je zajištěn, obchozí trasy jsou vyznačeny.

Revitalizace veřejného prostranství před hřbitovem zahrnuje vybudování nových komunikací pro pěší s bezbariérovými úpravami, přemístění autobusové zastávky městské hromadné dopravy k hlavní komunikaci na Smetanově okruhu a zvýšení počtu parkovacích míst. Součástí prací jsou také přeložky sítí. V upraveném prostoru budou některé plochy nově zatravněny, proběhne výsadba deseti vzrostlých stromů a dojde k instalaci prvků městského mobiliáře, jako přístřešku pro cestující na autobusové zastávce, laviček, odpadkových košů nebo reklamních vitrín před vstupem do hřbitova. Zakázku za 12,4 milionu korun bez DPH realizuje společnost Berkastav, hotovo má být na konci srpna.

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v rámci stavby „Dopravní řešení Smetanova okruhu v Krnově“

Zdroj: MěÚ Krnov