KRNOV | Stavbařům, kteří od konce října rekonstruují památkově chráněnou sportovní halu v Petrovické ulici, přeje počasí. Umožňuje jim pracovat nejen v interiéru, ale i zvenčí.

Foto: MěÚ Krnov

„Na venkovní stěně podél ulice už stihli oklepat fasádu, která byla v tak špatném stavu, že s jejím odstraněním souhlasili i památkáři,“ říká Pavel Andrle z odboru investic a správy majetku s tím, že stará fasáda bude odstraněna téměř z celého objektu. Zachovány zůstanou jen soudržné části, podle kterých bude provedena fasáda nová.

Nejživěji ale je v těchto dnech uvnitř sokolovny. „Teď probíhá hrubá stavba. V přízemí provádíme vyzdívky příček, rozvody vody a kanalizace a řešíme vlhkost zdiva. Když jsme vybourali podlahy, zjistili jsme, že objekt je hodně vlhký a bude potřeba provést hydroizolaci stavby,“ uvádí Jan Hojgr z firmy Agist, která má městskou zakázku za 51,5 milionu korun bez DPH dokončit v polovině roku 2025. Opatření proti vlhkosti spočívají v odkopu kolem obvodu sokolovny a provedení hydroizolačních opatření obvodových stěn, u vnitřních stěn je v plánu injektáž zdiva.

Kromě vlhkosti musí stavbaři nečekaně řešit rovněž problémy se statikou. „Opatření, která jsou zahrnuta v projektu, jsou už hotová. Spočívala ve stažení budovy lany, aby se zabránilo praskání stěn a konstrukcí, nebo v posílení nosných trámů krovu. Teď se řeší únosnost železobetonové konstrukce stropu v posledním podlaží, kde má být místnost pro vzduchotechniku. Byly provedeny sondy a čekáme na doporučení statika,“ upřesňuje Pavel Andrle.

Dále ve velké tělocvičně došlo k vybourání podlahy, pracuje se na nové elektroinstalaci v celém objektu a ve výrobě už jsou nová okna a dveře. „Vyrábí se zkušební vzorek, který v nejbližších dnech předložíme ke schválení jak pracovníkům památkové péče, tak investorovi,“ dodává za firmu Agist hlavní stavbyvedoucí Jiří Nowak. Ne všechny dveře ale budou nové, po dohodě s památkáři asi polovinu z celkového množství bude firma repasovat.

Jelikož se na budovu vztahuje památková ochrana, se zástupci památkové péče firma konzultuje všechny své kroky. Památkáři dohlížejí na to, aby rekonstrukce obnovila objekt v původní architektonické podobě se všemi detaily a aby byly pokud možno v maximální míře zachovány původní konstrukce, samozřejmě s nezbytnými úpravami pro zajištění jejich funkčnosti a životnosti s ohledem na jejich současné využití.

Sportovní hala je kompaktně dochovaná monumentální modernistická železobetonová stavba obdélného půdorysu s venkovními terasami, krytá sedlovou střechou s vikýři, postavená v letech 1932 až 1933 podle projektu architekta Leopolda Bauera, krnovského rodáka a žáka vídeňské Wagnerovy školy. Objekt se vyznačuje konstruktivistickými a nautilickými prvky s nádechem Heimatstilu.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov