KRNOV | Krnovská porodnice jako jedna z prvních v kraji a jedna z mála v České republice nabízí maminkám zcela novou službu. Přímo v porodnici je nyní možné vyřídit rodný list dítěte.

Foto: SZZ Krnov

V prostorách gynekologicko-porodnického oddělení bylo ve čtvrtek 2. února otevřeno detašované pracoviště matriky Městského úřadu Krnov. Rodiče nově narozených dětí již nemusí kvůli vyřízení dokumentů řešit cestu na úřad. „Naše porodnice si zakládá na vstřícném přístupu k rodičkám i dětem.

Neustále se snažíme rozvíjet a nabízet nové možnosti, jak maminkám ulehčit nejen samotný porod, ale také nejbližší chvíle po narození miminka. Těší mě, že díky vedení města Krnova a úředníkům ze správního odboru se nám podařilo za několik týdnů zrealizovat myšlenku vzniku detašovaného pracoviště matriky u nás v nemocnici. Jsem si jist, že nová služba rodiče potěší. Matriku budou moci využívat i další pacienti a také zaměstnanci nemocnice,“ uvedl ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.

Slavnostní pásku před pobočkou matriky přestřihli zástupci města Krnova v čele se starostou Tomášem Hradilem. „Dlouhodobě se snažíme městský úřad lidem otevřít a více přiblížit. Chceme široké veřejnosti nabízet kvalitní, dostupné a přívětivé služby. I to je jeden z důvodů, proč jsme společně s vedením SZZ Krnov usilovali o otevření detašovaného pracoviště matriky přímo v nemocnici,“ dodal Tomáš Hradil.

V provozu dva dny v týdnu
Pracovníci matriky budou k dispozici každé pondělí od 12.30 do 16.30 a čtvrtek od 12.30 do 15.00. Rodný list si mohou rodiče vyzvednout přímo na místě, nebo jej dostanou poštou. Pro vyřízení musí předložit potřebné dokumenty dle své životní situace – doklad totožnosti, oddací list, rozhodnutí o rozvodu, rodný list, prohlášení o jménu dítěte, popř. jiné. „Pokud je žena vdaná, stačí, aby jeden z rodičů předložil matrice svůj doklad totožnosti a oddací list. V případě chybějícího otce u porodu je potřeba prohlášení o jménu dítěte. Svobodná matka musí předložit kromě průkazu totožnosti také zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů. Pokud zápis o určení otcovství rodiče nemají, mohou jej sepsat na místě. Pak potřebují své doklady totožnosti, rodné listy, popř. další doklady, jako je například rozsudek o rozvodu a další,“ upřesnil Petr Žukovský, vedoucí odboru správního Městského úřadu v Krnově.

Z propojení služeb porodnice a úřadu jsou rodiče nadšení, chválí si zejména to, že už nemusí řešit cestování s novorozencem, zvláště v zimních měsících, nebo nepříznivém počasí.„To je opravdu skvělý nápad, nemusíme si dělat starosti s vyřízením úředních dokumentů. Museli bychom řešit cestu až ze Zlatých Hor i s malým miminkem v téhle zimě, pak čekat na úřadě. Z porodnice odejdeme rovnou i s rodným listem,“ pochvalovala si maminka Lucie, která jako první služeb matriky využila.

Matrika v krnovské porodnici bude sloužit také všem ostatním pacientům a zaměstnancům nemocnice. Ti si zde mohou vyřídit např. služby legalizace (ověření podpisu), vidimace (ověření listin), popř. další úkony související s agendou matriky.

Zdroj: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov