KRNOV | Plasty, kov i papír, které mohou v případě správného vytřídění být znovu použity, prokázal rozbor směsného odpadu. Ve spolupráci s radnicí a technickými službami jej podle metodiky společnosti EKO-KOM provedla firma Green Solution, když koncem dubna vysypala půl tuny odpadu na Hlavní náměstí a specialisté ho vytřídili.

Foto: MěÚ Krnov

Nápojové kartony činily 0,5 %, následoval textil (1,4 %), kovy (1,9 %), elektro (2,4 %), sklo (3,7 %), minerální odpad (5,9 %), papír (6,7 %), plasty (12,4 %), bioodpad (24,7 %) a směsný odpad (40,5 %).

„Jednalo se o odpad produkovaný v domácnostech, který byl svezen ze sídliště i z rodinné zástavby. Už při výsypu byl pak vidět rozdíl v podílu bio složky, když v popelnicích od rodinných domů byla spousta trávy nebo větví, oproti tomu ze sídliště se objevovaly spíše zbytky jídla či prošlé potraviny,“ popisuje Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Cílem projektu je ukázat, jak obyvatelé Krnova třídí odpady. Ve městě je mnoho míst, kde tak mohou činit – barevnými kontejnery počínaje a sběrnými dvory s re-use centrem konče. A jak si Krnované vedli? „Čísla nejsou významně odlišná od jiných měst. K zamyšlení ale je, že součet papíru, plastu a skla činil téměř 23 %, což jsou s kovem komodity, které by v takovém množství nemusely končit na skládce u Holasovic,“ vysvětluje Pavla Hájková s tím, že složení odpadu je závislé i na ročním období, rádi by proto rozbor zopakovali ještě na podzim.

Už nyní radnice chystá změny, a to na základě Optimalizace odpadového hospodářství města Krnova. Podle tohoto dokumentu totiž klesá ochota třídit odpad s docházkovou vzdáleností ke kontejnerům. „Pro rodinné a bytové domy zavedeme takzvaný svoz ode dveří, což znamená, že nádoby na třídění bude mít každá rodina u domu. Na sídlištích chceme posílit sběrnou síť a doplnit nádoby na bioodpad i kuchyňský odpad. V rámci dotace bychom pak chtěli pořídit další kompostéry na zahrady,“ uzavírá Pavla Hájková.

Zdroj: MěÚ Krnov

top