KRNOV | Už od září budou moci lidé bydlící v ulicích Budovatelů, Petrovická a Rooseveltova odkládat biologicky rozložitelný kuchyňský odpad do speciálních kontejnerů. Právě ve zdejší sídlištní zástavbě začne pilotní projekt sběru, kdy takzvaný gastroodpad bude možné vhazovat do celkem dvanácti tmavě hnědých stodvacetilitrových nádob. Jejich obsah pak bude pravidelně odvážen do bioplynové stanice EFG Rapotín, kde se bezemisně promění v elektrickou energii, teplo a biometan.

Foto: Plakát akce

Lidé budou moci do těchto popelnic dávat potraviny ve všech typech obalů kromě skla, jako například prošlý jogurt v kelímku, zkažený salám v obalu a dokonce i prošlé konzervy. „Dubnový rozbor odpadu z krnovských zelených popelnic ukázal, že na skládce skončí téměř 25 procent biologického odpadu, který bychom rádi tímto způsobem ze směsného odpadu odklonili,“ vysvětluje Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Hnědé popelnice nejsou v krnovských ulicích novinkou, v rodinné zástavbě i u vybraných bytových domů jsou rozmisťovány od roku 2018. Určené jsou především pro ukládání zeleně ze zahrad, jež následně končí v kompostárně v Holasovicích. „Postupně jsme zaznamenávali zájem o jejich pořízení také ze strany obyvatel sídlišť. Když se objevila nabídka společnosti EFG Rapotín týkající se svozu kuchyňského odpadu, rozhodli jsme se připojit. Až do prosince budeme měsíčně svoz vyhodnocovat, což bude důležité pro případné navýšení počtu kontejnerů v ulicích,“ doplňuje Pavla Hájková.

Lokalita byla pro pilotní projekt vytipována coby nejvhodnější také z toho důvodu, že se v ní nachází celkem 27 bytových domů s 1 300 obyvateli. Všichni by o novince měli být informováni prostřednictvím letáků. Ekonomicky a ekologicky svoz gastroodpadu bude dávat smysl pouze tehdy, když lidé vytřídí co nejvíce biologického odpadu, který tak neskončí v běžných popelnicích. Případné obavy týkající se zápachu pak nejsou na místě. „Popelnice jsou vybaveny přítlačnou protizápachovou klapkou, budou jednou týdně sváženy a měněny za vymyté,“ uzavírá Pavla Hájková.

Zdroj: MěÚ Krnov

top