KRNOV | Po přerušení prací způsobeném sněhovou nadílkou od pondělí 11. prosince pokračuje oprava komunikace v Petrovické ulici, a to od křižovatky u atletického stadionu po železniční přejezd. Práce by měly skončit 15. prosince.

Foto: Pixabay

Oprava probíhá za úplné uzavírky. Průjezd je umožněn pouze vozidlům stavby a integrovaného záchranného systému. Objízdné trasy jsou značeny.

Křižovatka u atletického stadionu je průjezdná ve směru Smetanův okruh i Petrovická – k poliklinice.

Křižovatka ulic Petrovická a Rooseveltova je uzavřena.

Zdroj: MěÚ Krnov