KRNOV | V polovině prázdnin začne sloužit veřejný prostor se zelení, lavičkami, veřejným osvětlením a několika parkovacími místy v okolí koncertní síně. Tím se otevře zcela nové pěší spojení ulic Sv. Ducha a Štursova. Stavbu realizuje společnost Grispa, město jí za dokončené dílo zaplatí téměř 9,2 milionu korun.

Zdroj: miks

„Tato cena byla stanovena dodatkem smlouvy číslo 2, v němž došlo k započtení jak neprovedených prací, tak prací nad rámec smlouvy o dílo v celkové výši 486 tisíc korun včetně DPH. Sto tisíc korun navíc například stála úprava vstupu do výměníkové stanice. Původní zeď byla navržena jako celek se vstupní bránou. Bránu však nešlo realizovat z důvodu nemožnosti vybudování potřebného základu, který byl v kolizi se stávajícím teplovodem. Místo brány zde bude pouze branka, která nevyžaduje tak hluboké základy. Na základě těchto skutečností bylo dohodnuto, že zeď, která měla původně být betonová s omítkou, bude cihlová s kamennou podezdívkou,“ vysvětlil Petr Mynář z odboru investic a správy majetku s tím, že v dodatku ke smlouvě zároveň došlo ke změně termínu dokončení díla z původního 30. června na 20. července.

Pracovníci se nyní soustřeďují především na dláždění v místech nejstarší krnovské cechovní barvírny, kde archeologický průzkum odhalil systém barvířských kádí. Jejich základy, včetně odtokového kanálu, budou půdorysně vyznačeny do budoucích pochozích ploch.

 „V místě bývalého komína již jsou vybetonovány čtyři pilony z pohledového betonu. Na dvou nižších hranolech budou umístěny 3D bronzové modely dřívější zástavby, jednak z roku 1779 a jednak z přelomu 19. a 20. století, jejichž zhotovitele v současné době poptáváme. Do nejvyššího pilonu pak bude vsazena bronzová deska s letopočtem úprav,“ upřesnil Petr Mynář. Historii místa připomíná také sousední část středověké uličky z říčních valounů, která se nachází pod úrovní terénu. A už dnes si kolemjdoucí mohou všimnout dvou ocelových korpusů, které symbolizují torza hradeb a fungují jako vyvýšené záhony osázené trvalkami. „Výsadby zeleně, tedy trvalek, stromů a keřů, jsou provedeny už téměř na celé ploše,“ uzavřel Petr Mynář.