KRNOV | Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

Foto: ilustrační Pixabay

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

Dále od 1. srpna dochází ke zpoplatnění služby za odložení pneumatik do sběrných dvorů, poplatek byl stanoven na 50 korun za kus. „Dosud uložení pneumatik bylo zdarma. K zpoplatnění jsme se rozhodli kvůli narůstajícímu množství pneumatik a s tím spojeným vysokým nákladům na likvidaci, které nejsou zahrnuty do ročního poplatku za odpady. Zdarma mají občané možnost odevzdat pneumatiky v rámci zpětného odběru na určených sběrných místech,“ upřesňuje Pavla Hájková.