KRNOV | Jak by mohla vypadat křižovatka u sokolovny? Kde všude mohou vzniknout nové cyklostezky? Může být městská hromadná doprava lépe koordinována s regionálními autobusy a vlaky? Je v plánu parkovací dům? Na tyto otázky odpovídá připravovaná návrhová část Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), který se zabývá různými druhy dopravy, to znamená dopravou silniční, statickou, železniční, cyklistickou a pěší, a jejím propojením s veřejným prostorem. Město PUMM pořizuje jako hlavní strategii rozvoje dopravy města.

Foto: Mapka

Návrhová část plánu například řeší, jak zlepšit fungování městské hromadné dopravy, představuje vizi nového vedení linek i nutných stavebních úprav, které zpříjemní cesty autobusem po městě. „Na základě podnětů občanů jsou jeho součástí nápady, jak řešit nebezpečné křižovatky, a to i ty na obchvatu města, nebo vize propojení všech stávajících opatření pro cyklisty a návrhy nových propojení. V neposlední řadě je v návrhu uvedeno, jak zlepšit fungování úřadu tak, aby zde vznikaly kvalitní dopravní projekty a všechny připravované akce byly lépe koordinovány,“ uvádí zpracovatel Plánu udržitelné městské mobility Petr Gelnar.

Stejně jako v případě analytické části plánu se autorský tým opět obrací na občany města s výzvou, aby připomínkovali návrhovou část plánu, která bude od 13. června zveřejněna na webu města. Připomínky a tipy lze zaslat do 3. července, a to na e-mail mskalka@mukrnov.cz. Do připomínkování se může zapojit každý.

Po zapracování relevantních připomínek bude dokument předložen Ministerstvu dopravy k odbornému posudku a ke schválení zastupitelstvu města. Součástí bude i akční plán. Ten navrhne konkrétní kroky, kterými je potřeba začít plán naplňovat. „Cílem by mělo být, aby občan měl možnost používat různé druhy dopravy, jejichž využití bude vždy pohodlné a bezpečné,“ uzavírá Petr Gelnar.

Zdroj: MěÚ Krnov