KRNOV | Mezinárodní architektonickou soutěž o návrh nových městských lázní v areálu koupaliště, kterou vyhlásilo město Krnov v červenci letošního roku, obeslalo celkem 14 studií z Česka, Maďarska, Číny, Itálie a Turecka. Porota zasedla v polovině října a vybrala k postupu pět soutěžících. Ty nyní město Krnov vyzve k podání soutěžního návrhu v druhé fázi soutěže. Termín odevzdání návrhů byl stanoven na 4. února.

Foto: ilustrační – Pixabay

Porota, kterou tvoří architekti Roman Brychta, Zdeněk Sendler a Barbora Šimonová a zástupci města Krnova starosta Tomáš Hradil, místostarosta Miroslav Binar a zastupitel Roman Šigut, se v prvním kole soustředila především na kontext řešení návrhu nových městských lázní. „Společně jsme vyrazili ještě jednou na místo, abychom si potvrdili hlavní kvality místa a tím i kritéria hodnocení. Průběh posuzování návrhů se nesl ve velmi přátelské atmosféře a obě části poroty, závislá, tedy vedení města, a nezávislá – pozvaní architekti, si navzájem naslouchali a společné poslali do druhého kola návrhy s potenciálem nabídnout ta nejlepší řešení,“ uvedl předseda poroty Roman Brychta.

Jedním z důležitých kritérií bylo zapojení areálu letního koupaliště a nových městských lázní do jednoho, přírodě blízkého celku. „Areál nabídl soutěžícím velký potenciál v podobě ucelené travnaté plochy a množství kvalitních vzrostlých stromů. Pro mne bylo v hodnocení docela zásadní, jak se s touto nabídkou jednotliví soutěžící vypořádali. V tomto směru převažuje mírné zklamání. Jsem také překvapen, že žádný ze soutěžních návrhů nepřekročil hranice zadání a nesáhl do stávajícího jednotvárného, nudného, technokraticky řešeného koryta řeky Opavice, která s řešeným areálem sousedí více než významně. Na tento fakt by měl kreativní architekt alespoň upozornit, bohužel nestalo se, Goldoppa by si to určitě zasloužila,“ zhodnotil krajinářský architekt Zdeněk Sendler.

Porota dále hodnotila provozní řešení, které jí pomohl posoudit přizvaný expert Radek Steinhaizl ze společnosti Relaxsolution, který společně s městem připravoval zadání soutěže, a rovněž provozní a investiční náklady, jež soutěžící zaktualizují na základě doporučení poroty a expertů. „S Radimem Rudzinským, dnes expertem poroty, jsme tématu nových městských lázní několik let věnovali mnoho času a úsilí. Když jsme uviděli konkrétní soutěžní návrhy, dolehlo to na nás. Sen nás i mnoha Krnovanů konečně nabírá konkrétní podobu. Oceňuji, že velká většina architektů dokázala navrhnout investičně a provozně neokázalé, pro město dostupné řešení. Autory pěti vybraných návrhů i tak čeká mnoho práce, aby vyhověli řadě požadavků poroty. Těším se na druhé kolo soutěže,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil.

Organizaci soutěže zajišťuje kancelář CCEA MOBA, na jejichž webových stránkách cceamoba.cz najdete k soutěži více informací. Veškeré návrhy, včetně těch, které nepostoupily do druhé fáze, budou představeny veřejnosti na jaře příštího roku.