BRUNTÁL | Nový mobilní měřič rychlosti vozidel, který hodlá pořídit město Bruntál, bude sledovat parametry provozu v konkrétní lokalitě. Nebude v žádném případě sloužit k represi vůči motoristům, naopak výsledky měření poslouží k případnému zlepšení dopravní situace z hlediska řidičů i ostatních účastníků silničního provozu.

Měřič bude sledovat rychlost vozidel a také četnost jejich průjezdu v místech, kde může docházet ke komplikovaným dopravním situacím. Jeho přítomnost bude zřejmá podle světelné tabule s digitálními číslicemi.

„Musím zdůraznit, že to nebude radar určený k měření rychlosti za účelem pokutování nebo jakékoliv šikany řidičů, nebude k tomu ani uzpůsoben. Měřič nám umožní získat přesnou informaci nikoliv o jednotlivých vozidlech, ale o provozu. Na základě toho pak mohou být navržena konkrétní opatření ke zlepšení stavu. Jde nám o to mít dopravu ve městě plynulou a bezpečnou,“ vysvětlil záměr starosta města Petr Rys.

Měřič bude pořízen ještě v letošním roce, první sledovanou lokalitou bude Lidická ulice. Jeho pořízení přijde na zhruba 60 tisíc korun včetně DPH a bude hrazeno z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Krnov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.