KRNOV | V Červeném Dvoře byl ve čtvrtek 27. ledna umístěn radar na měření okamžité rychlosti vozidel a intenzity dopravy, který zde zůstane do 3. února. Jde o reakci na petici občanů z této části města, kteří požadují zvýšení dopravní bezpečnosti v úseku komunikace I. třídy, jež vede podél obytné části.

Foto: ilustrační – Pixabay

Měření bude probíhat nepřetržitě celý týden a přinese počet průjezdů vozidel rozčleněných do jednotlivých kategorií, a to v obou směrech. Ve výsledku měření bude také uvedena okamžitá rychlost vozidel. Naměřené hodnoty nám pomohou při jednání s vlastníkem komunikace při řešení svízelné dopravní situace v této lokalitě,“ uvedl vedoucí organizačního odboru Igor Kozelek.

V petici obyvatelé Červeného Dvora žádají o zvýšení bezpečnosti chodců i motoristů při pohybu či výjezdu na komunikaci I. třídy. Mezi jimi navrhovaná opatření patří umístění přechodu pro chodce, který umožní chodcům se bezpečně dostat z oblasti zastavěné obytnými a rodinnými domy do průmyslové zóny a na autobusovou zastávku. Přechod by měl být podle petentů vybaven poptávkovým semaforem. Dále požadují přesun dopravního značení a úpravu zeleně, jelikož obojí překáží ve výhledu. Většina řidičů v tomto úseku nedodržuje předepsanou rychlost a často se při vyjíždění ocitáme v riskantních situacích. Také se nám jeví jako rizikové předjíždění v tomto úseku a žádáme o zákaz předjíždění,“ je rovněž uvedeno v textu petice.

Na základě dat, která měření poskytne, bude vytvořena dopravně bezpečnostní studie, v níž odborníci navrhnou vhodná opatření vedoucí ke snížení bezpečnostních rizik. Studie, jejíž zpracování zadá město Krnov, poslouží jako výchozí podklad města pro jednání s vlastníkem komunikace, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a krajskou dopravní policií.

Petici podepsalo 32 obyvatel, celkem v lokalitě bydlí 62 osob, včetně dětí. Autobusovou zastávku Krnov, Červený dvůr využívá v průměru 41 osob denně.

Zdroj: MěÚ Krnov