KRNOV | Dvoukolová volba prezidenta České republiky skončila v sobotu 28. ledna vítězstvím Petra Pavla, který v druhém kole obdržel hlasy celkem 3 359 151 voličů. Jeho protikandidát Andrej Babiš získal 2 400 046 hlasů.

Foto: ilustrační Pixabay

Do konečného výsledku byly započteny také hlasy voličů z Krnova. V prvním kole, které se uskutečnilo 13. a 14. ledna, se jich dostavilo k volebním urnám 11 097 a volební účast činila 60,24 %. V kole druhém, konaném 27. a 28. ledna, přišlo odvolit o 572 občanů více, tedy 11 669, což znamenalo volební účast ve výši 63,66 %. V Krnově získal v druhém kole Petr Pavel 5 034 hlasů, Andrej Babiš 6 635 hlasů.

Krnovští občané hlasovali také mimo svůj volební okrsek, a to na voličské průkazy. Těch bylo vydáno celkem 940. „Před prvním kolem, kdy si lidé mohli požádat o voličský průkaz buď jen pro první kolo, nebo zároveň pro obě dvě, jsme vydali 702 průkazů. Před druhým kolem přišly žádosti o dalších 238. V součtu je to více než při minulé volbě prezidenta, kdy bylo vydáno 814 voličských průkazů,“ uvedla Světlana Křižanová z odboru správního.

Ta byla jednou z téměř tří set osob, které zajišťovaly bezproblémový průběh prezidentské volby. „O volby se staralo celkem 228 členů okrskových volebních komisí a dalších sedm desítek pracovníků podpory, včetně zapisovatelek, IT pracovníků, uklízeček nebo lidí, kteří roznesli volební lístky do schránek voličů,“ uvedl vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek, který odhaduje, že náklady na volby v Krnově pravděpodobně překročí částku 960 tisíc korun. „Do této sumy se započítávají odměny členů okrskových volebních komisí, pronájmy místností a náklady na jejich provoz, roznos volebních lístků, přeprava volebního materiálu, spotřeba kancelářského a režijního materiálu a další,“ upřesňuje Igor Kozelek.

Jelikož činnost volebních orgánů je výkonem státní správy a jako taková je plně hrazena ze státního rozpočtu, bude město po přesném vyčíslení finančních prostředků spojených s přípravou a konáním voleb požadovat jejich proplacení po státu.