KRNOV | Ke Krajskému soudu v Ostravě byl minulý týden podán návrh na neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Krnova. Soudce jej jako neodůvodněný zamítl. Nic už tak nebrání tomu, aby starostka města svolala ustavující zasedání zastupitelstva města. To je plánováno na pondělí 19. listopadu. Konat by se mělo od 16.00 hodin v Koncertní síni sv. Ducha.

Foto: MěÚ Krnov

Návrh na neplatnost voleb podal Michal Brunclík, kandidát za ČSSD. Uvedl v něm, že mu bylo členem komise za ČSSD ve volebním okrsku č. 22 sděleno, že „sčítání hlasů provázely problémy, není si přesně jistý, v čem nebo jak mohl být problém konkrétněji, volební zisk mu přišel nízký“.

Navrhl přepočet hlasů v uvedeném okrsku i jinde a kontrolu, zda nesprávným sčítáním nemohlo dojít k ovlivnění složení zastupitelstva města, když volební výsledky v Krnově u menších subjektů byly relativně těsné, ČSSD získala jednoho zvoleného zastupitele. Jedním z důvodů zamítnutí návrhu soudcem byla absence základních skutečností, tedy především existence jakékoli volební vady a její souvislost s výsledky voleb. Jak soudce uvedl, k řádnému přezkumu voleb nemůže postačovat pouhé navrhovatelovo konstatování těsného výsledku voleb.

Usnesení Krajského soudu v Ostravě

V komunálních volbách v Krnově kandidovalo celkem osm politických stran, hnutí, sdružení nezávislých kandidátů a koalic. Vítězem se stali Krnovští patrioti, jimž hlasy 27,55 procent voličů v zastupitelstvu města přisoudily osm křesel. O jedno křeslo méně získali kandidáti ANO 2011, jimž voliči dali 22,99 procenta hlasů. Pořadí na dalších místech bylo následující: 3. KSČM (13,22 %, čtyři mandáty), 4. S krnovskou KDU (9,51 %, dva mandáty), ODS s podporou TOP 09 (7,65 %, dva mandáty), Krnováci (6,89 %, dva mandáty), SDP (6,51 %, jeden mandát), ČSSD (5,64 %, jeden mandát).

O výsledcích rozhodlo 7 237 voličů (z 19 540 oprávněných), čímž volební účast dosáhla 37,04 procenta. Bylo to o 1 208 lidí více než při předchozích volbách v roce 2014, kdy činila volební účast 30,09 procenta.

Stížnosti na regulérnost a průběh voleb nejsou v Krnově výjimečné. Krajský soud je řešil také v minulých letech. V roce 2014 návrh na neplatnost volby kandidátů podala soukromá osoba a hnutí ANO 2011. Navrhovatelé se domáhali vyslovení neplatnosti volby blíže neurčených kandidátů a shodně namítali, že v určitých volebních okrscích došlo k neoprávněnému vyřazení hlasovacích lístků nebo že průměrný počet platných hlasů na jednu odevzdanou úřední obálku činil podstatně méně, než byl průměr ve všech volebních okrscích. Ani jednu stížnost ale soud neshledal důvodnou, i když zjistil, že v jednom případě skutečně k pochybení došlo. Volební vada po korekci ale neměla žádný vliv na rozdělení mandátů v zastupitelstvu města.

Zdroj: MěÚ Krnov