KRNOV | V sobotu 1. října 2022 se konal v Městském parku u supermarketu Albert lukostřelecký turnaj Krnovský šíp aneb Lukostřelci sobě, který pořádalo uskupení SVČ Krnov “Krnovský šíp”.

Foto: F.L.Kmet

Přípravy lukostřenice probíhaly od časných ranních hodin. Dobrovolníci a organizátoři vymezili prostor se zákazem vstupu, vytyčili trasu soutěžního okruhu, rozmístili terče a připravili luky s šípy pro veřejnou lukostřelnici. Lukostřelnice a lukostřelecký turnaj oslovil více než 50 dětí, mládeže a dospělých. Návštěvníci si mohli vyzkoušet lukostřelbu na slámové terče, umístěné v různé vzdálenosti, pod dozorem instruktorů z SVČ Krnov.

Do soutěže se zaregistrovalo 69 lukostřelců z širokého okolí i ze zahraničí. Soutěžící byli rozděleni do 48 kategorií na muže a ženy, dále dle věku a typu luku, což umožnilo publiku sledovat pestrost tohoto sportu. Organizátoři si dali záležet i na rozmanitosti terčů a jejich umístění v terénu. Závodníci si tak mohli zastřílet na svažitém terénu, na hodně vzdálený terč přes řeku nebo naopak na velmi krátkou vzdálenost. Střílelo se z lávky, z pařezu, nahoru i dolů. Největší úspěch měly stanoviště s rotujícími terči s názvem Krucifix3000 dodaných lukostřekeckým spolkem Vres ze Slovenska a 3D makety zvířat zapůjčených firmou Lazecký&Měch.

V dětských a mládežnických kategoriích dominovali lukostřelci ze zájmového útvaru SVČ Krnov. Dominik Pavelek vyhrál mužskou kategorii do 17 let s primitivním lukem a Matěj Klívar kategorii do 11 let s holým lukem. Veliká bitva proběhla také v kategoriích dospělých. V prestižní kategorii střelbou z primitivního luku vyhrál v mužské kategorii Jiří Man (trenér z lukostřelby SVČ Krnov) a v ženské kategorii Oldřiška Pavelková člen lukostřeleckého kroužku SVČ Krnov. Mužskou kategorii Tradiční luk fenomenálně ovládl Stanislav Vejčík (z lukostřeleckého spolku Vres). Svým výkonem nastřílel celkově nejvíce bodů a stal se tak i nejlepším střelcem turnaje, který si odnesl hlavní cenu “Krnovský šíp pro rok 2022″, což je replika šípu z 10. století. Stojí za zmínku jeho výkon v obtížné disciplíně ve střelbě na 3D terč medvěda ve vzdálenosti 80 metrů, který zasáhl všemi třemi šípy.

“Organizace takovéto přehlídky lukostřelby v Krnově stálo mnoho úsilí a hodin práce nejen organizátorů a dobrovolníků, ale i členů Společenství Severských Pánů, bez jejichž veliké nezištné pomoci, by se tato akce nemohla uskutečnit. Veliké díky patří také za podporu města Krnov, Středisku volného času Krnov, skupině tradiční lukostelby VRES a firmě Lazecký&Měch. Podle ohlasů je o tuto akci veliký zájem a již nyní se těšíme na organizování 2. ročníku 2023 Krnovského šípu”, řekl za organizátory Karel Stuchlík z Lukostřelby SVČ Krnov.

Foto: F.L.Kmet