KRNOV | Již brzy skončí možnost odkládat odpad do velkoobjemových kontejnerů, které dosud běžně stojí před sběrným dvorem v Karáskově ulici. Od 1. března budou kontejnery umístěny pouze v uzamykatelném areálu dvora a po skončení provozní doby budou nepřístupné.

Foto: MěÚ Krnov

Nekontrolované odkládání odpadu do kontejnerů totiž přináší obrovské množství netříděného odpadu. To způsobuje problémy při jeho ukládání na skládce v Holasovicích. Při vysypání kontejneru musí řidiči ručně obsah dotřiďovat, protože například pneumatiky se tam uložit nesmí. Vezou je potom zpátky do Krnova, do sběrného dvora v Opavské ulici,“ vysvětluje Martin Tabach ze společnosti Technické služby Krnov.

Odpad také mnohdy nepochází od obyvatel Krnova, nebo ho do kontejnerů odkládají podnikatelské subjekty, což je nepřípustné. Služba je totiž poskytována zdarma pouze místním občanům, kteří přispívají na provoz městského systému odpadového hospodářství úhradou poplatku za komunální odpad. „Likvidace takového odpadu pak navyšuje celkovou sumu, kterou město vynakládá na odpadové hospodářství. Ta se pohybuje kolem 30 milionů korun, přičemž poplatky od občanů a odměna od společnost EKO-KOM za třídění pokryje zhruba 65 procent,“ říká místostarosta Miroslav Binar.

Systém neustále dostupných kontejnerů přináší také další nepříjemnosti. „Jako provozovatel máme největší problém s úklidem. Když lidé naplní kontejner, začnou odkládat odpad všude kolem a vzniká velký nepořádek,“ dodává Martin Tabach. Navíc kontejnery lákají některé osoby, které se v nich přehrabují. Z toho důvodu místo častěji kontrolují strážníci. „Za rok 2023 jsme u tohoto sběrného dvora provedli 56 preventivních kontrol. Přestože strážníci občas nějaké osoby u kontejnerů zjistí, jako přestupek jsme neřešili ani jednu událost. V případě potřeby komunikujeme se zaměstnanci sběrného dvora,“ uvádí velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Sběrný dvůr v Karáskově ulici je otevřen denně včetně sobot a nedělí od 8.30 do 17.00 hodin. Od obyvatel Krnova přebírá plasty, papír, sklo, nebezpečné odpady, bioodpady, kovy, dřevo, elektrozařízení a také objemný odpad. Nepřijímá však ojeté pneumatiky. Ty z kapacitních důvodů lze odevzdat pouze ve sběrném dvoře v Opavské ulici. Ten má, stejně jako další sběrný dvůr v Bruntálské ulici, provozní dobu od pondělí do neděle od 8.30 do 17.00 hodin.

Zdroj: MěÚ Krnov