KRNOV | Česká mše vánoční je skladba Jakuba Jana Ryby, která byla napsána v roce 1796. Tato skladba je velmi populární a stále se hraje v mnoha kostelech v České republice.

Foto: Plakát akce

Českou mši vánoční můžete znát pod názvem Hej mistře, lidově se jí ale říká také Rybovka podle jejího autora Jana Jakuba Ryby. Je to psaná církevní skladba s ryze pastorálním rázem zasazená do českého prostředí, jež vypráví příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů ke Kristovým jesličkám. Pro svoji srozumitelnost a radostnou svěží atmosféru je přístupná širokému obecenstvu a patří již tradičně k českým vánočním svátkům.