KRNOV | Chodník v části Hálkovy ulice od ulice Žižkovy po začátek parkoviště na SPC letos dostane nový povrch, a to po obou stranách. Asfalt nahradí betonová dlažba. Práce provedou do konce června Technické služby Krnov za cenu 630 tisíc korun bez DPH. 

Foto: MěÚ Krnov