KRNOV | Odboru školství, kultury a sportu se pro rok 2019 podařilo na prevenci kriminality ze státního rozpočtu získat celkem 303 120 korun.

Foto: STA Bruntálsko

„Jedním z projektů, na který stát přispěl 250 000 korun, je umístění nového kamerového bodu na budovu gymnázia. Zařízení v celkové hodnotě 340 000 korun bude monitorovat Zámecké náměstí, zejména prostranství před vstupem do nádvoří zámečku,“ popisuje referentka prevence kriminality Irena Šindlerová s tím, že projekt tak naváže na rozsáhlou modernizaci systému, která byla provedena v minulém roce.

Letos na podzim se i díky penězům ze státního rozpočtu uskuteční také dvoudenní seminář, zaměřený na Vzdělávání aktérů prevence kriminality. „Projekt s celkovým rozpočtem 43 950 korun byl podpořen dotací 27 000 korun. Zúčastnit se ho tak bude moci přibližně pětadvacet preventistů z řad pedagogů, sociálních pracovníků i obou policií v Krnově, přičemž se chceme věnovat zejména sdílení dobré praxe v oblasti prevence,“ doplňuje Irena Šindlerová.

Dotační program rovněž podpořil forenzní značení jízdních kol technologií takzvané syntetické DNA. Letos by jich tak mohlo být označeno 200 kusů, přičemž stát přispěl částkou 26 120 korun z celkového rozpočtu 32 610 korun. „Tento preventivní způsob ochrany využíváme od roku 2015. Jízdní kola a kompenzační pomůcky značíme v určených termínech, v květnu to bude 6., 8., 14., 16., 22., 24. a 30.,“ vyjmenovává Jaroslav Hlaváček, šéf městské policie, která značení provádí v budově služebny v Žižkově ulici.

Označená kola jsou zavedena do celonárodního registru kol REFIZ a snad i díky této službě je možné v Krnově sledovat pokles jejich krádeží. Ještě v roce 2014 to bylo téměř pět desítek, o rok později počet krádeží klesl na 25, v roce 2016 jich bylo 10, stejně jako v loňském roce, a zatím rekordním byl rok 2017, kdy policisté evidovali pouhých šest krádeží.

„V roce 2018 tuto bezplatnou preventivní službu využilo 173 zájemců. Celkem má kolo, koloběžku, tříkolku či elektrokolo takto označeno již 1 058 občanů města a celková hodnota označeného majetku činí více než 13 milionů korun,“ uzavírá Irena Šindlerová

Zdroj: MěÚ Krnov