KRNOV | Úplná uzavírka v části Říčního okruhu skončí 15. listopadu. Trvá od poloviny srpna, kdy byla zahájena přestavba křižovatky Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská. Předání dokončené stavby pak proběhne 6. prosince.

Foto: MěÚ Krnov

Informoval o tom vedoucí oddělení investic Jan Šrubař, který uvedl: „Od zprovoznění křižovatky v polovině listopadu do dohodnutého termínu předání stavby proběhnou ještě dokončovací práce, terénní úpravy a dodělávky chodníků. Firma ale dělá vše pro to, aby tyto práce byly provedeny v předstihu.“

Úprava křižovatky bude stát sedm milionů korun bez DPH. Je to o půl milionu korun více, než v době uzavření smlouvy. „Mohou za to vícepráce. Během stavby bylo zjištěno, že pod původními ostrůvky nebyly únosné konstrukce a musely být proto v těchto místech vybudovány nové konstrukční vrstvy. Další velkou položkou pak bylo bourání mimořádně velkého betonového podloží pod původními obrubníky,“ řekl referent investic Pavel Andrle. Náklady města na přestavbu křižovatky ale mohou být nižší. S projektem se uchází o peněžní prostředky z programu ITI – IROP. Pokud bude jeho žádost úspěšná, mohlo by získat evropskou dotaci, která pokryje přibližně 50 procent nákladů. Stavbu realizuje společnost Kareta Bruntál.

Cílem úpravy nebezpečné křižovatky, která trpěla řadou neduhů, jako byly jedenáctimetrové přechody pro chodce, nevhodný úhel křížení nebo nadměrná délka odbočovacích pruhů, je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Jednu průsečnou křižovatku nahradily dvě odsazené, jsou budovány nové chodníky a stezky pro pěší a cyklisty a dojde k nasvětlení přechodů.

Zdroj: MěÚ Krnov