KRNOV | „Stavba dočasně zastavena. Probíhá archeologický výzkum.“ Banner s tímto sdělením se objevil na oplocení kašny u Švédské zdi, která prochází rekonstrukcí zahrnující opravu vany, instalaci technologické šachty a provedení nové vodoinstalace i elektroinstalace.

Krnov – oficiální stránka města

„V létě došlo k demontáži obrub a sochy Neptuna a byly zahájeny výkopové práce. Během nich pracovníci narazili na pozůstatky historických zděných konstrukcí a studny. Práci proto ihned zastavili, o situaci byl informován Archeologický ústav a staveniště bylo předáno archeologům k provedení záchranného výzkumu,“ řekl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku.

Odborníci zdiva začistili, zdokumentovali a provedli geodetické zaměření. „Stáří zdiv nelze hodnověrně vyjádřit, dá se ale předpokládat, že se jedná o úsek městské parkánové hradby, která tvořila od 16. do 17. století druhou, předsunutou linii obrany města. Nálezové situace pak dokládají postupné změny využívání prostoru. Městská parkánová hradba byla v 17. století nahrazena zemním bastionovým opevněním, v průběhu 18. až 19. století mohla být v městském parkánu vyhloubena studna a konečně na počátku 20. století byla v rámci parkově upraveného prostoru v místech někdejšího hradebního pásu vybudována kašna,“ uvedl archeolog František Kolář z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

Nové skutečnosti nyní vyžadují přepracování projektové dokumentace, která bude jednak zohledňovat složité základové podmínky nádrže umístěné nad studnou a hradebním zdivem a jednak bude obsahovat nový návrh vsaku povrchových vod do podloží s možným využitím studny a návrh umístění technologie kašny s ohledem na zjištěný stav. „Přepracování projektu vyžaduje prohloubení dříve provedených hydrogeologických průzkumů, podrobné zaměření skutečného stavu staveniště a zajištění úředního povolení změny stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem bude rada města rozhodovat o prodloužení termínu dokončení. Původní termín je 20. října, nově by to mělo být 30. 6. 2024,“ uzavřel Pavel Švestka s tím, že opravu kašny za 2,5 milionu korun včetně DPH realizuje krnovská firma.

Zdroj: MěÚ Krnov

 

Krnov – oficiální stránka města

Krnov – oficiální stránka města