MSK | Moravskoslezský kraj v loňském roce začal se systémovými změnami v krajských nemocnicích, financoval a realizoval potřebné investiční akce, staral se o obměnu lékařské techniky a podpořil další elektronizaci procesů ve zdravotnictví. Zajistil 10procentní navýšení platů zdravotnických pracovníků, z krajského rozpočtu na to vyčlenil 125 milionů korun.

Foto: ilustrační – Pixabay

Nový systém poskytování zdravotnických služeb v krajských nemocnicích, který povede k efektivnějšímu čerpání veřejného zdravotního pojištění a zajistí kvalitní a bezpečné prostředí nejen pro pacienty, ale i zdravotníky, nastartoval Moravskoslezský kraj v loňském roce. Pokračovat v tomto procesu bude i letos.

„Díky optimalizačním změnám tak už má například frýdecko-místecká nemocnice nové oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro apaliky a pacienty s podporou umělé ventilace plic. V Nemocnici Třinec byla zrekonstruována dětská stanice na větší kapacitu, nyní se tu rekonstruuje intermediární oddělení interní kliniky. Pacientům krnovské nemocnice se zvýší kvalita zdravotní péče díky nové magnetické rezonanci a budou podpořena oddělení následné a apalické péče. V opavské nemocnici finišuje příprava výstavby nadzemních koridorů, díky nim se zlepší přesun pacientů mezi jednotlivými budovami,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Proti plánovaným optimalizačním změnám se ale v loni postavila část zaměstnanců nemocnice a vedení města Orlové, výhrady měli i v Bílovci. Vznikla proto odborná pracovní skupina, která optimalizační návrh v těchto nemocnicích znovu podrobně analyzovala. „V Bílovci se vedení nemocnice podařil pozitivní posun v hospodaření i v personálním zajištění. Čísla má teď nemocnice kladná, proto tu nakonec nejsou optimalizační změny nutné. Naopak nezbytné jsou v nemocnici v Orlové, která je pracovištěm krajské nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. S nutností změn souhlasí i členové výboru zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva. Tento postoj na svém prosincovém jednání vzali na vědomí také krajští zastupitelé,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer s tím, že vedení kraje chce vyjít vstříc i těm, kteří se s navrhovanými změnami zcela neztotožňují. „Krajští radní pověřili ředitele nemocnice Jiřího Matěje, aby do konce února předložil detailní a ucelený návrh, jakým budou změny na orlovském pracovišti nemocnice Karviná-Ráj probíhat. O budoucnosti nemocnice v Orlové pak rozhodnou krajští zastupitelé,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Gebauer a zopakoval důvody, proč jsou změny v krajských nemocnicích nutné.

„V regionu je hodně nemocnic a málo zdravotnického personálu. Žádný kraj nemá 17 nemocnic jako náš a tak blízko vedle sebe. Restrukturalizace je nutná, ne každá nemocnice může dělat všechno. Navíc na Karvinsku klesl počet obyvatel, zároveň se výrazně zvýšil jejich věkový průměr. Všechny tyto okolnosti musíme vzít do úvahy. Myslet musíme hlavně na prospěch pacienta. Díky lepšímu hospodaření bude například možné více investovat do moderního vybavení nemocnic,“ dodal náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Upozornil, že Moravskoslezský kraj v loňském roce také investoval nemalé finanční prostředky do obnovy a rekonstrukcí krajských zdravotnických zařízení a nákupu zdravotnické techniky. Některé z investičních akcí byly financovány výhradně krajem, část se spoluúčastí zdravotnického zařízení, další hrazeny z evropských peněz, případně státního rozpočtu, či kombinací těchto zdrojů.

„Snažíme se finanční prostředky využívat účelně, posuzujeme priority, potřebnost a bereme ohled na finanční situaci jednotlivých zdravotnických zařízení,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Dodal, že Moravskoslezský kraj i v roce 2018 podporoval projekty, které vedou k další elektronizaci procesů ve zdravotnictví – zavádění elektronické zdravotnické dokumentace, zajištění provozu elektronického podepisování v laboratořích, mezilaboratorní komunikace, zajištění provozu mobilní vizity, umožnění objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes internet, telemedicíny, další rozvoj elektronické komunikace mezi zdravotní záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními apod. s cílem zvýšit kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče pacientům.

Zdroj: MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.