MSK | Nedávno vybudovaná vyhlídková mola na třech vodních plochách v regionu zaujala další zájemce. Kromě Větřkovické přehrady v Kopřivnici, Karvinského moře a Slezské Harty v příští sezoně objeví také na přehradě v Českém Těšíně, Těrlické a Žermanické přehradě a také na Slezské Hartě v katastru obce Nová pláň.

Foto: MSK

Všechny tyto vodní plochy mají významný rekreační potenciál. Kraj podporuje jejich rozvoj, snaží se tyto lokality ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a turisty.

Molo na přehradě Hrabina v Českém Těšíně bude prvním a významným prvkem celkové revitalizace přehrady a jejího okolí, kterou plánuje město Český Těšín. I přesto, že přehrada není určena primárně ke koupání, ale spíše k procházkám, odpočinku či ke sportovním aktivitám, plovoucí molo tu bude mít své uplatnění. Mola jsou navržena jako vyhlídková, určená k posezení, relaxaci a pozorování okolní přírody. Město má v plánu vybudovat u přehrady také relaxační a sportovní zóny, postavit cyklostezky, hřiště pro minigolf a letní kino, občerstvovací zóny a zóny s občanskou vybaveností.

Plovoucí molo na Žermanické přehradě, které bude za finanční podpory Moravskoslezského kraje realizovat obec Lučina, zvýší společně s plánovanou cyklostezkou, jejíž výstavba započne na začátku příštího roku, atraktivitu této vodní nádrže pro návštěvníky z okolí i vzdálenějších míst a podpoří rozvoj cestovní ruchu v této oblasti.

Obec Těrlicko chce, aby se u Těrlické přehrady rekreovali nejen obyvatelé obce a okolních měst, ale přeje si, aby se přehrada opět stala vyhledávaným místem i pro návštěvníky z jiných krajů České republiky a blízkého zahraničí. K tomu má přispět nejen nové plovoucí molo ale i cyklostezka, jejíž výstavba má být zahájena v roce 2024. Cyklostezka propojí stávající komunikace v okolí přehrady a vytvoří ucelený okruh kolem celé vodní plochy.

V příštím roce se v Moravskoslezském kraji objeví molo, a to na přehradě Slezská Harta na hranici obcí Leskovec nad Moravicí a Razová. Vybudované molo bude sloužit k relaxaci, ukotvení malých plavidel, vstupu do vody a další rekreaci.

Zdroj: MSK