BRUNTÁL | Za 129 a půl milionu korun vznikne nový domov pro zdravotně postižené, terapeutické dílny a chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj zvýší kvalitu sociálních služeb i v Ostravě, domov Fontána se rozroste o chráněné bydlení pro 10 osob. Dnes zhotovitelé převzali obě stavby.

Foto: MěÚ Bruntál

„Jako dobrý hospodář se o krajský majetek musíme starat. Stávající objekty sociální služby Sagapo už neodpovídaly dnešním standardům, a tak jsme rozhodli o jejich demolici a výstavbě nových budov. Zlepšíme podmínky klientů i pracovní prostředí těch, kteří se o zdravotně postižené starají. Taky je nezanedbatelné, že výrazně zhodnotíme majetek kraje,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania. Dodal, že z krajského rozpočtu půjde na revitalizaci 62,3 miliony korun, zbytek kraj získal z Evropských strukturálních fondů.

„Komplexní revitalizaci jsme na základě výběrového řízení svěřili společnosti EKOBAU INVEST. Vše by mělo být hotové na jaře příštího roku,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania.

V Domově Sagapo žijí lidé s mentálním postižením a přidruženým tělesným hendikepem nebo lidé s poruchami autistického spektra. „Každá lidská bytost má nárok žít v důstojných podmínkách, které jí zajistí kromě běžné praktické pomoci také smysluplný a aktivní život. Díky naší velké investici vyrostou tři přízemní budovy, kde bude mít domov 18 osob, budou tam nové sociálně terapeutické dílny a dvě samostatné bezbariérové domácnosti chráněného bydlení,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že nové zázemí získá i personál a vedení organizace.

Během komplexní revitalizace budou stávající uživatelé bydlet v náhradních prostorách, které nabídla Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace kraje. „Budeme se snažit udělat vše pro to, aby určitá míra nepohodlí v náhradních prostorách byla našim uživatelům vynahrazena. Nová podoba celé organizace bude pro ně určitě patřičným zadostiučiněním“, řekl ředitel Sagapa Petr Konečný.

Symbolický klíč ke stavbě předal náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil také v Ostravě. V Mariánských Horách vznikne nová sociální služba, která bude spadat pod organizaci Fontána. „V chráněném bydlení v Hynaisově ulici najde ještě v červenci tohoto roku domov 10 lidí s mentálním postižením. Je to součást transformace Fontány, která má hlavní sídlo v Hlučíně, kde v domově žije 93 lidí. Dalších 30 osob žije v Hlučíně v chráněném bydlení ve vilkách či bytě. S novými místy v Ostravě se tak kapacita Fontány navýší na 133 míst,“ vypočítal náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil. Doplnil, že zhotovitelem stavby chráněného bydlení Fontána je společnost INTOZA. Investici 17 milionů korun pokryje kraj celou ze svého rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Bruntál