KRNOV | Pod dohledem památkářů už déle než měsíc probíhají práce v budově bývalé přádelny s dílnou vzorkovny v areálu Kanoly, kterou na konci roku 2017 poškodil požár. Odstranění havarijního stavu konstrukce objektu národní kulturní památky bude stát 14,5 milionu korun, na částečnou úhradu akce město použije dotaci z Moravskoslezského kraje.

Foto: MěÚ Krnov

Opravy po požáru mimo jiného zahrnují výměnu podlah, stropů, trámů, sloupů, oken i dveří poškozených požárem, stavbaři budou provádět také omítky, výmalby a kompletní rozvody elektroinstalace. „Zatím jsme ve fázi přípravných prací. V dezinatuře pracovníci zakryli stroje, oklepávají omítky, chystají bednění prohořelých stropů, které budou následně betonovat,“ uvedl Pavel Hanzel z odboru investic a správy majetku.

Zakázku by měla společnost dokončit do poloviny prázdnin. „Termín ale může ovlivnit řada faktorů, především současný nedostatek materiálů. Velký problém je například s dřevem. Na stavbě jsou potřeba tři druhy řeziva: dubové, bukové a smrkové, a především dub a buk je nedostatkovým zbožím. Firma přesto dělá vše pro to, aby svůj závazek splnila,“ dodal Pavel Hanzel. Po ukončení oprav bude následovat obnova strojů do prezentovatelného stavu. Dezinatura by pak měla být veřejnosti přístupná v omezeném rozsahu, u příležitostných prohlídek.

Kromě strojů byla součástí dezinatury také sbírka vzorníků látek, dezénových knih a výrobních předpisů. Ty, které se podařilo zachránit zmrazením a vysušením, třídí bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Navrátilová. „Zpracovány jsou přibližně dvě třetiny. Poslední měsíce paní Navrátilová přebírá nejvíce ohořelé svazky, které po složité identifikaci a přísné selekci s rozhodnutím, co se dá a co se nedá zachránit, musí po listech očistit, odpadající části přilepit a hlavně zařadit do příslušného druhu dokumentace. Práce je komplikovaná tím, že dokumenty a artefakty jsou uloženy do krabic náhodně a se špatným popisem, mnohé popisy i chybí. Zatím se podařilo do stavu odpovídajícího muzejním požadavkům zpracovat kolem 350 různých dokumentací a artefaktů a doufáme, že alespoň 150 dalších se ještě podaří zachránit. Po popisu a fotodokumentaci budou zapsány do sbírek Městského muzea Krnov jako soubor,“ uzavřela vedoucí městského muzea v Krnově Ľubica Mezerová.

Zdroj: MěÚ Krnov