KRNOV | V areálu Karnoly byly v prosinci dokončeny práce na odstranění havarijního stavu konstrukce objektu dezinatury, kde v prosinci 2017 úmyslně založený požár poničil vzácnou vzorkovnu látek s historickými stroji, vzorníky a dezénovými knihami. Opravy, které provedla firma, se týkaly interiéru dvou podlaží, které byly ohněm poškozeny nejvíc. Práce zahrnovaly výměnu podlah, stropů, trámů, sloupů, oken i dveří, provedení omítek s vnitřním zateplením, výmaleb a kompletních rozvodů elektroinstalace.

Foto: MěÚ Krnov

Přestože požár poznamenal především dřevěné prvky, všech se výměna netýkala. „Některé sloupy nebo hlavice sloupů z podnětu památkářů zůstaly původní, byly pouze zbaveny zuhelnatělých částí. Rovněž původní, jen zbroušená a povrchově ošetřená, je podlaha pod stroji. Ty byly v průběhu rekonstrukce ponechány na místě a zakryty ochrannými prvky z dřevěných hranolů a desek pro zamezení poškození,“ uvedl Pavel Hanzel z odboru investic a správy majetku. V prostoru dílny byly provedeny rovněž repliky původních dřevěných příček bývalého skladu matric a denní místnosti. V obou podlažích jsou pak instalovány požární detektory a sirény.

Oprava stála 14,6 milionu korun, z toho 8,8 milionu korun bylo čerpáno z desetimilionové dotace, kterou na sanaci škod způsobených požárem poskytl Moravskoslezský kraj. „Z této dotace jsme již vyčerpali 9,5 milionu korun, zbývajících 500 tisíc korun bude použito na obnovu strojů,“ řekl Rostislav Balner z odboru rozvoje města. Obnova strojů do pohledového stavu bude následovat letos. Postarají se o ni bývalí karnoláčtí seřizovači. Dezinatura by pak měla být veřejnosti přístupná v omezeném rozsahu, především u příležitostných prohlídek.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 je národní kulturní památkou. V dílně, která byla vybavena mechanickými i ručními tkalcovskými stavy různých konstrukcí, dalšími stroji a vybavením, se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro nové sezony. Její součástí byla i cenná sbírka vzorníků látek z konce 19. století. Co ze vzácné dokumentace zbylo, v současnosti restauruje bývalá vedoucí dezinatury Jitka Navrátilová. Některé exponáty jsou součástí nové expozice o textilnictví ve Flemmichově vile.

Foto: MěÚ Krnov