VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd letos slaví 25 let od založení česko-polské organizace. U této příležitosti vyšly dvě nové publikace. Dozvíte se v nich nejenom o historii a činnosti euroregionu.

Foto: Euroregion Praděd

První publikace nese název „Euroregion Praděd – 25 let česko-polské spolupráce“, která čítá 64 stran v českém i polském jazyce. „Publikace vznikla u příležitosti 25. výročí založení Euroregionu Praděd. Jejím cílem je zachytit významné události a aktivity této organizace, představit její dosavadní činnost a v neposlední řadě odprezentovat Fond mikroprojektů jako nástroj pro rozvoj česko-polské spolupráce,“ informovala ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

V publikaci se navíc dočtete o historii, vzniku a působnosti euroregionu, jeho geografickém a územním členění, významných a slavnostních událostech, vstupu do Asociace euroregionů ČR a Federaci polských euroregionů. „Zajímavé jsou také části o krásných a oblíbených místech česko-polského příhraničí, které jsou doprovázené fotografiemi,“ doplnil autor publikace a zakladatel společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Radek Vráblík.

Publikace nabízí také strategický pohled na rozvoj česko-polské spolupráce v období let 2021-2029 a vize a poslání celého euroregionu do roku 2029.

Foto: STA Bruntálsko

Historický atlas Euroregionu Praděd

Obě česko-polské organizace Euroregionu Praděd se mohou ještě pochlubit druhou zajímavou a ilustrovanou publikací, která nese název „Historický atlas Euroregionu Praděd“, a která čítá 68 stran v českém i polském jazyce. Autorem publikace je Zdeněk Kučera. Z geografického a historického hlediska pojímá informace, mapy a ilustrace z historie až po současnost, a to od 16. století až po novodobou historii 20. a 21. století.

„Velmi zajímavým zdrojem informací je také Historický atlas Euroregionu Praděd, který rovněž přispívá k významné propagaci celého území, kde působí jak český, tak polský Euroregion Praděd,“ v závěru řekla ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová. Publikace si můžete stáhnout na webových stránkách Euroregionu Praděd www.europraded.cz.

Podívejte se a začtěte se do publikací, stačí kliknout na obálku!

Klikněte na obrázek, otevře se vám .pdf soubor s publikací.

Klikněte na obrázek, otevře se vám .pdf soubor s publikací.