MSK | Huggy Puppy neboli objímání plyšové hračky je nyní další z metod, kterou do psychosociální pomoci zařadil rovněž Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Cílem této intervence je především ulevit malým dětem, přibližně ve věku od dvou do sedmi let.

Foto: HZS MSK

Tato jednoduchá a hravá technika pomáhá dětem především tak, že si hračka s dítětem vytvoří jakýsi důvěrný vztah a dává mu pocit jistoty, bezpečí a tím napomáhá lépe zvládnout stres a prožité trauma. Během setkání tedy dítě dostane plyšovou hračku, ke které se pojí i krátký příběh. Smyslem tohoto příběhu je pak vtažení dítěte do jeho samotného děje, jehož vyústěním je ukázka, jak hračku objímat a jak jí má být samotné dítě objímáno. Poté už jen dítě povzbuzujeme nebo se edukují rodiče, aby se o hračku dítě staralo a nezapomínalo na ni.

„je to jednoduchá hravá technika, díky které se dětem lépe podaří zvládnout stres, své strachy a zotavit se z prožitého. Hodnocením intervence Huggy Puppy se věnovalo Adlerovo centrum pro výzkum dětského vývoje a psychopatologie. Výsledky následného hodnocení ve studii dospěly k závěru, že tento typ intervence je účinný při snižování symptomů souvisejících se stresem, a to v širokém spektru stresových reakcí,“ uvádí vedoucí psychologického pracoviště Dagmar Fišerová.

Zdroj: HZS MSK