MSK | Avizovaný Den otevřených dveří a Den požární bezpečnosti přilákal, v pátek 13.10.2023, na všechny hasičské stanice v Moravskoslezském kraji celkem 5 640 návštěvníků. 

Foto: HZS MSK

Hasičské stanice navštívily nejen rodiny s dětmi, ale také školy a senioři. Hasiči tak mohli opět přiblížit svou práci včetně statických a dynamických ukázek moderní zásahové techniky. Důraz byl ale také kladen na požární bezpečnost, letos zaměřenou na topnou sezonu, detailněji se pak návštěvníci seznamovali s bezpečností při užívání tepelných spotřebičů a komínů.

Na většině stanic si hasiči připravili, především pro dětské návštěvníky, stříkání z hadic nebo možnost zkusit si obléci zásahový oblek včetně hasičské přilby. Stanice HZS MSK v Novém Jičíně představila ukázku evakuace pomocí záchranného rukávu z automobilové plošiny. Na všech stanicích pak nechyběla ani požární bezpečnost. Tady si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky ohořelých předmětů z požárů, dozvěděli se, jak se chovat při mimořádné události, konkrétně v případě povodní a také to, jak je obyvatelstvo varováno pomocí sirén.

Zdroj: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK