BRUNTÁLSKO, ČR | V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové i ekologické škody. Hasiči proto veřejnost varují a nabádají občany k větší opatrnosti.

Foto: ilustrační Pixabay

Abyste předešli neštěstí, měli byste se chovat především zodpovědně. Jaké zásady byste měli dodržovat?

– oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 50 metrů od okraje lesa
– vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi stromů, na kořenech, na suchém listí, lesní hrabance, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod.)
– ohniště bezpečně oddělte od okolí (obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.)
– při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky
– rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru
– při grilování gril umístěte na vhodné místo, abyste nezapálili okolí
– gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce
– při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, kouř a zplodiny, které mohou způsobit požár nebo obtěžovat sousedy

Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.