ČR| V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku je třeba dodržovat určitá pravidla.

Foto: Pixabay

Oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 50 metrů od okraje lesa, vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi stromů, na kořenech, na suchém listí, lesní hrabance, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod.).

Ohniště bezpečně oddělte od okolí (obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.), při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, • rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru, při grilování gril umístěte na vhodné místo, abyste nezapálili okolí,

Gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce,  při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, kouř a zplodiny, které mohou způsobit požár nebo obtěžovat sousedy, pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Zdroj: HZS ČR