MSK | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje registruje zvyšující se počet případů požárů v souvislosti s nabíjením akumulátorů s obsahem Lithia – Li-ion, Li-Pol (dále i „lithiové akumulátory“).

Foto: HZS MSK

Lithiové akumulátory nalézají čím dál větší uplatnění na trhu a jsou používány v širokém spektru výrobků (mobilní telefony, elektronické cigarety, hračky, modely, power banky, elektrokola atd.). Jsou uživatelsky velmi přívětivé (malý či žádný paměťový efekt, vysoká kapacita, malé rozměry atd.), nicméně používání těchto akumulátorů má i svou stinnou stránku.

Lithiové akumulátory jsou náchylné na správnost nabíjení a na bezvadný stav. I při mírném přebíjení či podbíjení, případně při mechanickém poškození obalu, může dojít při nabíjení ke vzniku požáru, roztržení akumulátoru a k ohrožení přítomných osob a přip. ke vzniku velkých materiálních škod. Proto důrazně upozorňujeme na dodržování zejména těchto základních pravidel:

Před započetím nabíjení vizuálně zkontrolujte, zda není akumulátor jakkoliv poškozen (mechanicky – např. zmáčknutí, zářezy, poškození obalu proražením, nafouknutí atd., chemicky – koroze, oxidace kontaktů, vytečení akumulátoru apod.)! Pokud je akumulátor poškozen, či se vám zdá, že je poškozen, pak nabíjení vůbec nezahajujte!

Používejte pouze originální nabíječky dodané či schválené výrobcem (používání neoriginálních či výrobcem neschválených nabíječek může být velmi nebezpečné). Rovněž zkontrolujte, zda nabíječka nevykazuje znaky poškození či nestandardního chodu (např. zlomené kontakty, poškozené vodiče apod.). Pokud je nabíječka poškozena, či se vám zdá, že je poškozena, pak nabíjení vůbec nezahajujte!

Důsledně si prostudujte a dodržujte návod výrobce, zejména s důrazem na postup a bezpečnost při nabíjení. Většina výrobců mimo jiné uvádí, že při nabíjení nelze nechat akumulátor bez dozoru!

Pokud musíte opustit obydlí v průběhu nabíjení, odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie. V nabíjení pokračujte až po návratu domů, kdy budete mít nabíjení pod dozorem.

V případě, že při nabíjení dojde k požáru, odpojte přívod elektrické energie do nabíječky a nabíjeného akumulátoru (např. vytáhnutím přívodní šňůry ze zásuvky, případně shozením jističe příslušného zásuvkového obvodu) a pokuste se, pokud je to možné, požár uhasit.

Při požáru nabíjeného akumulátoru může dojít k jeho „rozstřelení“ do okolí a k možnému popálení přítomných osob. Tyto popáleniny prvotně ošetřete pomocí chlazení (např. ručník namočený do studené vody) a co nejdříve vyhledejte lékařské ošetření. Neošetřené popáleniny se mohou výrazně zhoršit a způsobit velké zdravotní komplikace, které u vážnějších popálenin mohou způsobit i smrt postiženého.

Zdroj: HZS MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.