KRNOV | Ve Středisku volného času Krnov se v úterý 13. října od 17.00 hodin uskuteční Fórum Zdravého města. Každoroční setkání občanů, zástupců města a odborníků, na kterém společně diskutují nad problémy a příležitostmi města, bude ve větší míře zaměřeno na oblast kultury, jejíž koncepce právě vzniká.

„V minulém roce jsme fórum zaměřili na sport, letos dáme prostor kultuře. Účastníci budou mít možnost se vyjádřit ke kulturním zařízením fungujícím v našem městě, ke kulturním akcím a jejich propagaci i k financování kultury. Na základě výstupů z fóra a také v návaznosti na dotazníkové šetření, které probíhalo na jaře letošního roku, pak vznikne Koncepce kultury města Krnova. Ta by měla odpovědět na otázky, kam by se měla kultura v našem městě dále ubírat nebo jaké oblasti kultury více podporovat,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov Kristýna Kutálková.

Kromě kultury prostor dostanou i jiná témata, jako jsou životní prostředí, zdraví, volný čas, místní ekonomika a cestovní ruch nebo sociální prostředí. Jedním z diskusních míst bude stůl mladých, k němuž jsou zváni zástupci školních parlamentů.

Fórum Zdravého města je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.