VRBNO POD PRADĚDEM | Implementace Fondu mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A je minulostí. Českému Euroregionu Praděd s polskou stranou se podařilo vyčerpat téměř 99 procent přidělených prostředků, podpořeno bylo 437 projektů za bezmála osm milionů euro. Nyní je připraveno k čerpání dalších téměř 9 milionů euro.

Foto: Euroregion Praděd

Naše euroregionální kola se však točí stále dál. „Stojíme na počátku nového programového období Interreg Česko-Polsko 2021-2027, v němž je pro naše žadatele připraveno téměř devět milionů euro, které bude opět možné využít na realizaci malých projektů zaměřených na prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí a na podporu cestovního ruchu v česko-polském příhraničí,“ informovala ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Výše podpory u jednoho projektu může dosáhnout až 80 tisíc euro, přičemž dotace tvoří maximálně 80 procent celkových způsobilých výdajů. „V měsíci listopadu a prosinci jsme pro naše žadatele připravili ve spolupráci s Olomouckým krajem a polskou stranou Euroregionu Praděd sérii školení, kde mohli získat podrobné informace o podmínkách čerpání těchto dotačních prostředků. Další školení jsou naplánována na leden 2024. V případě zájmu nabízíme rovněž individuální konzultace na sekretariátu Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem,“ pokračovala ředitelka Šmigurová. Kontakty a aktuální informace naleznete na webových stránkách www.europraded.cz.

„Děkujeme všem našim členům, partnerům i žadatelům za jejich dosavadní přízeň a těšíme se na pokračování naší spolupráce i v novém roce 2024. Věříme, že se nám společně opět podaří úspěšně realizovat spoustu zajímavých akcí, díky kterým bude život obyvatel v česko-polském pohraničí o něco pestřejší, veselejší, zkrátka lepší…“ uzavřela ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

PF 2024. Foto: Euroregion Praděd