KRNOV | V sobotu 24. února uplynuly dva roky od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Za tu dobu město Krnov, místní organizace, firmy, sociální služby, spolky, pracovníci městského úřadu i jednotlivci pomohli stovkám válečných uprchlíků a věnovali miliony korun na materiální pomoc, která pomáhá lidem přímo na Ukrajině.

Foto: MěÚ Krnov

Krnov jako jedno z prvních měst v České republice přijalo válečné uprchlíky už tři dny po napadení Ukrajiny Ruskem. Do konce roku 2022 pak v součinnosti se soukromými fyzickými i právnickými osobami zajistil nebo zprostředkoval ubytování pro 450 uprchlíků z různých částí Ukrajiny. „Někteří z nich se později vrátili do vlasti, nebo našli azyl v jiných částech republiky či v zahraničí. Noví uprchlíci přicházejí jen sporadicky. Od začátku roku evidujeme pět dospělých a sedm dětí. V současnosti na celém Krnovsku žije více než 460 Ukrajinců, v samotném Krnově už jen kolem tří set, z nichž zhruba třetina jsou děti do 18 let,“ uvádí místostarostka Monika Dudová.

Ti, kteří zůstávají, se snaží postupně integrovat do života v České republice. Z informací krnovského úřadu práce vyplývá, že 15 procent osob v produktivním věku je v evidenci nezaměstnaných, 85 procent má zaměstnání. „Sami aktivně práci vyhledávají. V Krnově pracují převážně na méně kvalifikovaných pozicích ve směnném provozu ve firmách, ale také v prodejnách, pekárně, a je mezi nimi například asistentka pedagoga,“ upřesňuje Filip Vrchovský z odboru sociálního a školství. Další ženy pracují například v domově pro seniory. „Zaměstnáváme čtyři Ukrajinky. V přímé péči máme zdravotní sestru s kurzem pracovníka v sociálních službách a vysokoškolsky vzdělanou učitelku tance a hudby, která kurz teprve absolvovat bude. Ke konci loňského roku jsme pak přijali dvě další ženy z Ukrajiny do prádelny, obě jsou vysokoškolačky, přesto prací, která je v rámci domova bohužel nejhůř placená, na rozdíl od českých uchazeček nepohrdly a jsou za ni vděčné,“ říká personalistka Domova pro seniory Krnov Hana Havlíková.

Běženci se nespoléhají na český stát ani v otázce bydlení a postupně se z ubytovacích zařízení přesouvají do nájmu. Jedna rodina získala městský byt, když splnila všechny podmínky a zúčastnila se běžného obálkového řízení. „V zařízeních ubytovacího typu, jež s námi spolupracují, nyní bydlí 119 osob, z toho v bývalém domově mládeže v Hlubčické ulici, který spadá pod správu města, to je 37 lidí, včetně dvanácti dětí a tři seniorů. Pocházejí převáženě z východní části Ukrajiny – z Mykolajiva, Doněcké oblasti nebo Záporoží a většina z nich si toto nouzové ubytování již hradí sama,“ uzavírá Filip Vrchovský. (dc)

Krnovští zastupitelé 3. března 2022 vyčlenili na podporu Ukrajiny z městského rozpočtu tři miliony korun. Město rovněž zorganizovalo finanční sbírku pro Nadvirnu, která je partnerským městem Krnova. Ta vynesla 688 tisíc korun.

„Za peníze jsme pořídili nejen materiální pomoc, kterou jsme odvezli na Ukrajinu, ale byly použity také v Krnově, a to na opravu, údržbu, vybavení a provoz ubytovacích objektů pro válečné uprchlíky, na léky, které nutně potřebovali, jazykové kurzy či volnočasové aktivity pro děti,“ uvedl Ivo Zdráhal z odboru sociálního a školství.

V rámci materiální pomoci byly Nadvirně předány elektrocentrály, záložní zdroje, rehabilitační lehátka, vybavení školní jídelny, která zajišťuje stravování pro tisíc osob z řad žáků základní školy i uprchlíků z východní části Ukrajiny, motorové pily, svítilny, vysílačky, plynové vařiče, spací pytle, karimatky, léky nebo potraviny s dlouhodobou trvanlivostí. V Nadvirně rovněž slouží další dary města Krnova jako hasičský vůz, rehabilitační lůžko s ergoterapeutickým stolem a od konce minulého roku také školní autobus.

Krnovu pomoc ukrajinským uprchlíkům přinesla nejen výdaje, ale také příjmy. Z pozice ubytovatele je příjemcem kompenzačního příspěvku na ubytování. Za roky 2022 a 2023 tento příspěvek činil celkem 5 156 000 Kč. Po odečtení výdajů s ubytováním běženců spojených městu zůstalo téměř 1,8 milionu korun, které použilo na opravy městských bytů. (dc)

Už dva roky mají děti v krnovských školách ukrajinské spolužáky, které z jejich vlasti vyhnala ruská invaze. V letošním školním roce čtyři základní školy zřizované městem navštěvuje celkem 54 dětí.

Nejvíce ukrajinských žáků, dvacet, se vzdělává v ZŠ Janáčkovo náměstí. „Ti, kteří přišli v první vlně, jsou již plně integrováni a zapojují se do všech aktivit školy. Žáci, kteří nastoupili v průběhu letošního školního roku, jsou v procesu adaptace. Většina z nich stále dochází do výuky českého jazyka, kde se zaměřujeme na rozvoj aktivní slovní zásoby, mladší děti po dohodě s rodiči zůstávají po vyučování ve školní družině, a to hlavně proto, aby si prodloužily kontakt s jazykem. Část žáků navštěvuje oddíl karate, který pracuje pod VO Slezská Orlice, a velmi úspěšně Krnov reprezentuje,“ uvedl ředitel školy Karel Handlíř a dodal, že Ukrajinci se nachází také mezi pracovníky školy: „Na plný úvazek zaměstnáváme ukrajinskou asistentku pedagoga.“

Po čtrnácti žácích mají ve školách na Dvořákově okruhu a Smetanově okruhu. Jak sdělila zástupkyně ředitele ZŠ Smetanův okruh Jiřina Zámarská, většina se již adaptovala, rozumí česky a ve vzdělávání podává velmi dobré výkony. „Naši školu rovněž reprezentují. Většinou ve sportovních soutěžích, jedna žákyně ale v loňském roce uspěla i v recitační soutěži pro ukrajinské žáky, a to recitovala v češtině! Dva žáci úspěšně pokračují ve studiu na střední škole. Od ledna u nás pracuje v rámci projektu „Šance pro všechny“ adaptační koordinátorka, která pomáhá nejen žákům z Ukrajiny, i když těm především, kteří mají výukové nebo i zdravotní problémy a hůře se adaptují při příchodu do školy,“ řekla Jiřina Zámarská. Podobně pozitivní zkušenost mají i v ZŠ Dvořákův okruh. „U některých ani nepoznáte, že jde o ukrajinské žáky, jak se sžili s českým jazykem. Účastní se všech školních aktivit a projektů, dvě děvčata navštěvují výtvarný obor ZUŠ. Jedna žákyně 9. ročníku je již přijata na umělecký obor na Střední průmyslové škole v Krnově,“ sdělila ředitelka Nikola Krusberská, jejíž škola se snaží pomáhat ukrajinským žákům také tím, že jim dvakrát do měsíce zajišťuje setkání s psycholožkou.

S vyznamenáním na pololetním vysvědčením odcházeli nedávno ze školy všichni ukrajinští žáci, kteří navštěvují ZŠ Žižkova. „Máme jich celkem šest a jsou ve výuce aktivní a snaživí. Podíl na jejich úspěších mají třídní učitelé, speciální pedagog i učitelé, kteří je učili česky. Je to rovněž výsledek individuálního přístupu všech pedagogů a výborné spolupráce s jejich matkami,“ uvedla ředitelka ZŠ Žižkova Monika Ondrová.

S ukrajinskými dětmi pracují také v některých mateřských školách, není jich ale mnoho. V mateřské škole na náměstí Míru mají jednu dívku, dvě děti docházejí do MŠ Žižkova, tři chlapci se vzdělávají v MŠ Hlubčická. „Ve škole v Mikulášské ulici jsou čtyři děti z rodin ukrajinských uprchlíků. Tři skvělé čtyřleté holky, které se rády učí novým věcem, zapojují se do všech činností a zkoušejí se domlouvat česky, a tříletý chlapec. Ten má od září stále ještě problémy se socializací a začleněním do kolektivu dětí,“ uzavřela ředitelka školy Alena Klohnová.

Zdroj: MěÚ Krnov