ČR | Od počátku ruské agrese na Ukrajině zaujala Česká republika jasné stanovisko, kterým je poskytnutí potřebné pomoci a podpory lidem, kteří u nás hledají útočiště. Dlouhodobá strategie podpory ukrajinských uprchlíků sehrála důležitou roli v procesu jejich adaptace a pracovní aktivitě. Podle PAQ Research tři čtvrtiny z těch, co mohou, v Česku pracují.

Foto: Facebook Marian Jurečka

Z dat MPSV pak vyplývá, že na odvodech a daních přinesli do rozpočtu více, než stát vydal na humanitární dávku. Dočasnou ochranu v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině obdrželo v ČR podle dat MV celkem 384 tisíc osob. Největší podíl z nich, konkrétně 96 tisíc, nyní evidujeme v Praze. Ve Středočeském kraji je to pak 51 tisíc lidí. Obecně se jedná především o matky s dětmi.

Výdaje státu na podporu uprchlíků představují především nouzové ubytování a sociální dávky, konkrétně humanitární dávka a příspěvek pro solidární domácnost, který byl vyplácen do loňského srpna. Naopak v příjmech do státního rozpočtu je kromě odvodů na pojistné zahrnuto také DPH a spotřební daň. „Data nám jasně ukazují, že hlavně díky velkému zapojení na pracovní trh začínají uprchlíci vyrovnávat celkovou bilanci. Ta se v loňském roce téměř srovnala, protože výrazně posílily příjmy, zejména pak z odvodů na pojistné. Nyní uprchlíci do systému přináší více, než z něj dostávají,“ shrnul ministr práce
a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Humanitární dávku, která byla vytvořena za účelem zajištění základních životních potřeb uprchlíků, dlouhodobě pobírají už jen ti nejzranitelnější. Aktuálně ji čerpá třikrát méně lidí než při prvotním spuštění dávky. Hned 69 % příjemců dávky tvoří zranitelné osoby. Takovou nejpočetnější skupinou jsou děti, jedná se o 60 %. Na humanitární dávku stát měsíčně dá asi půl miliardy korun, v lednu po navýšení částky na podporu bydlení u zranitelných osob tyto výdaje stouply na 0,6 miliardy korun.

„Humanitární dávku nyní pobírá asi 97 tisíc osob. Zcela klíčové ale je, že počet příjemců dlouhodobě a setrvale klesá. Jde o jasný znak toho, že se nám podařilo ukrajinské uprchlíky dobře integrovat a začlenit do společnosti a že se osamostatňují. V míře zapojení uprchlíků na trh práce významně předstihujeme mnohé další evropské země, které v tom zdaleka nejsou tak úspěšné jako Česká republika,“ řekl ministr Jurečka.

Zdroj: MPSV