KRNOV | Velká oslava se konala ve středu 25. ledna v Domově pro seniory Krnov. Sté narozeniny tam slavila v kruhu svých blízkých paní Božena Bělunková. 

Foto: MěÚ Krnov

Kromě personálu domova jí poblahopřáli i zástupci města – místostarostka Monika Dudová a zástupkyně Aktivu pro občanské záležitosti města Krnova Růžena Feketová. Mezi gratulanty byla také Petra Friedrichová z Oblastní správy sociálního zabezpečení v Bruntále, která jubilantce předala blahopřání ministra sociálních věcí a rozhodnutí, jímž se jí zvýšil důchod o dva tisíce korun.

Druhá nejstarší obyvatelka Krnova se narodila 25. 1. 1923 v obci Palonín nedaleko Loštic a do Krnova se společně s manželem přestěhovala po válce. Mnoho let pracovala ve Strojosvitu, před odchodem do důchodu pak na školském odboru. Nejdelší čas bydlela v Hlubčické ulici, později v ulicích Vodní nebo Albrechtické. V krnovském domově pro seniory žije od roku 2015. Paní Božena Bělunková má dvě děti, syna a dceru, tři vnoučata a šest pravnoučat. Ráda pletla a vyšívala, z jídla měla oblíbené tvarůžky.

Ze statistik OSSZ vyplývá, že letošním roce by se v okrese Bruntál mohlo stovky dožít ještě dalších 14 osob.

Zdroj: MěÚ Krnov