Blahopřát paní Margitě Musilové přišel starosta Tomáš Hradil, který jubilantce spolu s členkami Aktivu pro občanské záležitosti města Krnova předal dárkový balík a knihu. Zástupkyně České správy sociálního zabezpečení pak oslavenkyni předala přání od ministra práce a sociálních věcí.

Foto: MěÚ Krnov

Společně s paní Margitou oslavily své narozeniny také Anna Krušinová (95 let) a Drahomila Holišová (96 let). Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Zdroj: MěÚ Krnov

top